Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XV posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Koszalinie - 24.10.2018

18 października 2018 roku odbyło się XV posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Koszalinie. Obrady poświęcone były analizie i omówieniu bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem  Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Okręgu.

W posiedzeniu brali udział oprócz członków Okręgowej Rady prezesi zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu działania okręgu. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Okręgu Marian Sekulski.

W drugiej części w ramach szkolenia prezesów zarządów ROD dyrektor biura Ryszard Nowak przekazał szereg informacji i ustaleń dotyczących problematyki RODO, budowy siedzib dla zarządów ROD, które ich nie posiadają, problematyki realizacji zaplanowanych inwestycji i remontów w ROD oraz problematyki dotyczącej planowanych zmian w ustawie śmieciowej.

W trakcie burzliwej dyskusji omówiono najbardziej pilne problemy dotyczące funkcjonowania naszych ROD i Okręgu.  Wyspecyfikowane problemy zostaną przekazane w formie pisemnej do Jednostki Krajowej.

Zebrani podjęli uchwały w których apelują do wszystkich działkowćów członków PZD w Okręgu o udział w wyborach samorządowych oraz o godne uczczenie 100 rocznicy odzyskania Niepodległości. Podjęto również uchwalę, która inicjuje początek przygotowań organizacyjnych i statutowych w ROD do kampanii walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych, której zapisy zostały szczegółowo omówione przez dyrektora biura w części szkoleniowej.

RN

Uchwała Wybory

Uchwała 100 lecie

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.