Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XIII posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Krakowie - 22.10.2018

11 października 2018 roku w Siedzibie Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie przy udziale 24 członków Okręgowej Rady PZD w Krakowie, co stanowi 62 proc., odbyło się XIII plenarne posiedzenie Członków Okręgowej Rady PZD. Posiedzenie otworzyła i prowadziła Prezes Okręgu PZD Zofia Mierniczek, która na wstępie przywitała przedstawiciela Krajowej Rady PZD mecenasa Tomasza Terleckiego oraz przybyłych członków Okręgowej Rady.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, powołana została Komisja Uchwał i Wniosków.

Obrady w dużej mierze poświęcone zostały przyjęciu nowego regulaminu Okręgowej Rady, a także zbliżającym się wyborom samorządowym. Stanowisko w tej sprawie przedstawiła Prezes Zofia Mierniczek, która podkreśliła, jak ważnym jest udział w zbliżających się wyborach, jak i wybieranie do władz ludzi, którzy rozumieją ideę Związku, aktywnie ją wspierają oraz takich, którzy przyczyniają się do jego rozwoju. Następnie mecenas Tomasz Terlecki przedstawił stanowisko Krajowej Rady PZD w tej sprawie.

W kolejnej części plenum Prezes oraz pracownicy merytoryczni biura Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie omówili sprawy związane z bieżącą działalnością Okręgu. Sprawy w głównej mierze dotyczyły projektu ustawy śmieciowej, szeroko omówionego przez Prezes Okręgu, regulacji stanu prawnego gruntów ROD przedstawionego przez Inspektora ds. terenowo-prawnych Olgę Kowal.

Roszczenia do gruntów użytkowanych przez ROD w Okręgu Małopolskim PZD omówione zostały przez radcę prawnego Okręgu Bogusławę Krystyjan. Kierownik biura Karolina Baczewska zapoznała zebranych ze sprawami związanymi ze zmianami jakie nastąpiły od dnia 25 maja 2018 roku w związku z wejściem w życie RODO. Następnie główna księgowa Anna Hill-Krzyszkowska omówiła temat Ośrodka Finansowo-Księgowego, który będzie funkcjonował w naszym Okręgu od stycznia 2019 roku.

Po dyskusji, która dotyczyła głównie zbliżających się wyborów samorządowych, projektu ustawy śmieciowej oraz nowo przyjętego regulaminu Okręgowej Rady, przyjęte zostały uchwały w liczbie sześciu sztuk oraz stanowisko Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie w sprawie wyborów samorządowych.

Po zakończeniu obrad Prezes podziękowała za przybycie przedstawicielowi Krajowej Rady PZD, jak i wszystkim zebranym członkom Okręgowej Rady Małopolskiej PZD.

Opracowała: Karolina Baczewska, Kierownik Biura OM PZD w Krakowie
Zdjęcia: Andrzej Dyczko

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.