Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Kolegium Prezesów Szczecin-Wschód - 19.10.2018

16 października 2018 r. w świetlicy ROD im. „T. Kościuszki'” w Szczecinie odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów z terenu Szczecin-Zachód.

Porządek posiedzenia:

1. Bieżąca informacja o działaniu OZ w Szczecinie
2. Program DGCS
3. Ustalenie form współpracy ogrodów z terenu kolegium prezesów Szczecin -Zachód
4. Wywóz śmieci
5. Sprawy wniesione - wolne wnioski

W posiedzeniu udział wzięło 13 prezesów na ogólną liczbę 28 – 15 nieobecnych. Informacje bieżące w OZ przedstawił koordynator pracy kolegiów Czesław Skonecki. Omówione zostały m.in zbliżające się wybory samorządowe i konieczność poparcia osób mających w swoim programie wyborczym współpracę ze strukturami PZD.

Roman Krempski omówił problematykę związaną z programem DGCS.

Uczestnik posiedzenia Piotr Baranowski złożył wniosek, aby w zbliżających się wyborach parlamentarnych został wyznaczony kandydat do parlamentu z OZ Szczecin. Poza tym zwrócił uwagę, aby była ścisła współpraca z policją w zakresie bezpieczeństwa na działkach w okresie zimowym.

Bardzo ożywiona była dyskusja na temat nowelizacji ustawy śmieciowej i przyszłości naszych ogrodów w tym zakresie.

Opr. Czesław Skonecki

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio