Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Społeczna Służba Instruktorska kończy prace w tym sezonie - 20.10.2018

W Okręgu Podkarpackim PZD znajdują się 162 rodzinne ogrody działkowe, w których działa 180 Instruktorów ogrodowych, oraz 6 okręgowych i 2 krajowych. Większość instruktorów aktywnie pracuje w ROD, ale dążymy do tego aby w każdym ogrodzie był przynajmniej jeden instruktor na 100 działek rodzinnych.

4 października br. miało miejsce szkolenie dla instruktorów ogrodowych z Mielca w szkółce drzew owocowych Grzegorza Wawrzonka w Zasowie. Instruktorzy zwiedzili szkółkę i obejrzeli matecznik. Właściciel szkółki omówił różnice pomiędzy poszczególnymi podkładkami, omówił wiele odmian drzew owocowych, pokazał kilka metod szczepienia drzew. Od szkółkarzy otrzymaliśmy drzewa i krzewy owocowe, mamy nadzieję, że niedługo zaowocują. Po zwiedzaniu szkółki i ciepłym posiłku instruktorzy podsumowali tegoroczny sezon, omówili wyniki swej pracy i wspólnie omówiliśmy plan pracy na rok kolejny.

11 października br. w świetlicy ROD „Siarkopol” w Tarnobrzegu odbyła się narada z instruktorami z rejonu działania Delegatury PZD w Tarnobrzegu. Celem spotkania było podsumowanie pracy instruktorów oraz wytyczenie planu pracy na następny sezon.

Podczas narad wielu instruktorów podkreślało, że większość działkowców zadaje mnóstwo pytań na temat uprawy i pielęgnacji rożnych roślin, przez co instruktorom często brakuje czasu na pracę na swoich działkach. Wielu instruktorów w oczekiwaniu na drugi termin walnego zebrania przedstawia wyniki swej pracy lub omawia wybrany temat z dziedziny ogrodnictwa. Jednak podstawą do rozliczenia pracy instruktorów winno być sprawozdanie w formie pisemnej składane do zarządu ogrodu.

Oto niektóre zadania Społecznej Służby Instruktorskiej: organizacja wiosennych lub letnich przeglądów zagospodarowania działek, przeglądy konkursowe, udzielanie porad ogrodniczych, roznoszenie ulotek i „Zielonej Rzeczpospolitej”, pomoc w organizacji szkoleń i pokazów dla nowych i wieloletnich działkowców. Instruktorzy czuwają również nad modernizacją działek i przestrzeganiem regulaminu ROD. Szczególną uwagę zwracają na odległości przy nasadzeniach i naniesieniach oraz odpowiednią segregację odpadów i przestrzeganie zakazu spalania części roślinnych na działkach.

JB

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio