Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Kolegium Prezesów rejonu Inowrocław - 19.10.2018

10 października 2018 r. odbyło się cykliczne spotkanie Kolegium Prezesów rejonu Inowrocław. Z ramienia Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy w naradzie uczestniczyła Prezes OZ - Barbara Kokot. Zaproszenie na spotkanie przyjął również Prezydent Miasta Inowrocław - Ryszard Brejza. W naradzie uczestniczyło piętnastu prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Inowrocławia.


Naradę rozpoczął przewodniczący Kolegium Prezesów Jerzy Oliwkowski z ROD „Kolejarz”. Następnie głos zabrała Prezes Okręgowego Zarządu Barbara Kokot, która przedstawiła stanowisko Krajowej Rady w sprawie zbliżających się wyborów samorządowych oraz dokonała podsumowania Okręgowych Dni Działkowca w Żninie z 8 września br. Zwróciła uwagę, iż było to pierwsze Okręgowe święto działkowców, które odbyło się przy współudziale samorządu lokalnego.

Prezes OZ omówiła również sprawę nowego wydania regulaminu ROD, projektu nowelizacji ustawy o odpadach i związanych z tym zmianach istotnych dla ROD, postępów z wdrożeniem w ogrodach rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), a także programu komputerowego DGCS PZD System, zakazu spalania na terenie ogrodów i spraw związanych z przygotowaniem ogrodów na zimę.

W trakcie spotkania prezesi ROD otrzymali znowelizowany regulamin ROD, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Nowy regulamin Zarządy ROD przekażą wszystkim swoim działkowcom.

Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Inowrocław - Ryszard Brejza, który wyraził opinię, że spotkania te są bardzo ważne, ponieważ bezpośrednio może on poznać sprawy i posłuchać opinii, które dotyczą ogrodów. Barbara Kokot podkreśliła, że współpraca Prezydenta Inowrocławia z ogrodami działkowymi jest wzorem dla innych samorządów. Sylwester Kosnowski, Prezes ROD „800-lecia” podziękował w imieniu wszystkich zebranych, za udzielone w tym roku dotacje dla ogrodów w kwocie 105 tys. zł.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja dotycząca bieżących spraw ROD, jak również tematów dotyczących Inowrocławia, co dla nas mieszkańców było również cenne.

Prezes ROD „Solinka”, Agnieszka Pniewska wzorując się na tegorocznych obchodach Okręgowych Dni Działkowca, które miały charakter otwarty, zaproponowała, żeby w przyszłym roku zorganizować festyn połączony z Okręgowymi Dniami Działkowca dla mieszkańców Inowrocławia, w tym dla działkowców z całego miasta. Pomysł spodobał się Prezydentowi Inowrocławia.

W konsekwencji Kolegium Prezesów, przy aprobacie Prezes OZ Barbary Kokot wystosowało pismo do Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy o wyrażenie zgody na organizację festynu, objęcie patronatem, współfinansowanie oraz pomoc w zorganizowaniu uroczystości dla działkowców i mieszkańców Inowrocławia.

Opracowała: Agnieszka Pniewska

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.