Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie Kolegium ROD Tczewa i Lubiszewa - 18.10.2018

8 października 2018 odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów Tczewa i Lubiszewa, na którym omówiono przebieg XXVI Tczewskich Dożynek Działkowych, udział poszczególnych ogrodów i ich zaangażowanie w uroczystościach dożynkowych. Kolegium wyraziło podziekowanie władzom miasta za pomoc finansową i organizacyjną. 

W dalszej części posiedzenia poruszono temat zabezpieczenia poszczególnych ogrodów na okres zimowy, zwracając uwagę na zabezpieczenie mienia przed dewastacją i kradzieżą. Ponadto zapoznano się z apelem Krajowej Rady oraz Zarządu Okręgu PZD w sprawie udziału w wyborach samorządowych.

Członek Okręgowego Zarządu Pomorskiego przedstawił zmiany na kierowniczych stanowiskach w Zarządzie Okręgu Gdańsk. Na zakończenie posiedzenia ustalono terminy następnych spotkań Kolegium.

Prezes Kolegium - Mieczysław Żuchliński

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.