Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenie nowych działkowców w Okręgu Toruńsko-Włocławskim PZD - 17.10.2018

W dniu piątego października 2018 roku - w piątkowe, jesienne popołudnie sala konferencyjno - szkoleniowa Okręgu Toruńsko - Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców w Toruniu zapełniła się nowymi działkowcami, którzy przybyli aby zapoznać się z podstawowymi przepisami prawnymi obowiązującymi w PZD i zasadami zagospodarowania działki w ROD. Grupa blisko 30 osób, którzy w okresie ostatnich tygodni uzyskali tytuł prawny do użytkowania działek w rodzinnych ogrodach działkowych położonych na terenie miasta Torunia, została w ciekawy i przystępny sposób – przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej - zaznajomiona z trzema filarami prawa obowiązującego w rod, a więc z Ustawą o ROD, Statutem PZD oraz Regulaminem ROD.  

Szkolenie prowadziła z-ca dyrektora biura Okręgu – p. mgr inż. Anna Bołądź. Uczestnicy zadawali wiele pytań, głównie na temat dopuszczalnych wymiarów altany, zasad wycinki drzew oraz wjazdu na teren ROD przez osoby niepełnosprawne. Wiele wątpliwości rodziły także zasady wstępowania w prawa do działki po zmarłym, czy sposób ustalania opłat ogrodowych. Osoby, które skorzystały ze szkolenia będą z pewnością mogły bardziej świadomie korzystać ze swoich działek.

A. Bołądź

Z-ca Dyrektora Biura OZ toruńsko-Włocławskiego PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.