Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Działkowcy walczą o swoje prawa

Poparcie działkowców, ROD i okręgów w walce PZD o zmianę ustawy „śmieciowej“ - 17.10.2018

Od końca sierpnia br., tj. od otrzymania z Ministerstwa Środowiska pisma z prośbą o zaopiniowanie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw, KR PZD zaangażowała się w zmianę przepisów prawnych, mających na celu poprawę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD, w tym przeciwdziałanie nieuzasadnionym podwyżkom opłat.

W szczególności, KR PZD dokonała analizy prawnej ww. projektu ustawy „śmieciowej“, skonsultowała ją ze wszystkimi OZ PZD, a następnie w dniu 13.09.2018 r. KR PZD przekazała do Henryka Kowalczyka - Ministra Środowiska pismo, w którym zajęła stanowisko w tej sprawie. Więcej informacji na ten temat zostało opublikowanych:

Działania KR PZD spotkały się z dużym poparciem działkowców, zarządów ROD, kolegiów prezesów, Okręgowych Zarządów PZD, jak również komisji rewizyjnych, którzy w pismach do MŚ poparli postulaty zgłoszone przez KR PZD do nowelizacji ustawy „śmieciowej“ i zaaprobowali działania Związku podejmowane w interesie ogrodów i działkowców.

Dziękując za udzielone wsparcie, KR PZD postanowila opublikować na stronie internetowej www.pzd.pl wszystkie wystąpienia i stanowiska działkowców oraz organów PZD, które wpłynęły (i będą wpływały) do jednostki krajowej.

MAP

 Lista pism, które dotarły do siedziby PZD

Stanowisko Rady Okręgowej Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu

Stanowisko Kolegium Prezesów miasta i rejonu Grudziądza

Stanowisko Zarządu ROD Sępolno we Wrocławiu

Stanowisko Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD

Stanowisko Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD

Stanowisko Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD

Stanowisko Okręgowej Rady PZD w Lublinie, str. 1, str. 2

Stanowisko Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD

Stanowisko ROD  Niezapominajka w Grudziądzu

Stanowisko ROD Elana w Toruniu

Stanowisko ROD Jedność w Rypinie

Stanowisko ROD Krokus w Rzeszowie

Stanowisko ROD Mostki we Włocławku

Stanowisko ROD Wolica w Dębicy

Stanowisko ROD Prząśniczka w Toruniu, str. 1, str. 2

Stanowisko Janusza Mazurka z ROD Szaniec w Przemyślu

Stanowisko Andrzeja Kubasa z ROD Kolejarz w Sędziszowie Małopolskim

Stanowisko Marka Bojdy z ROD Zalesie w Rzeszowie

Pismo ROD "Prefabet" w Kolbuszowej do Ministra Środowiska

Stanowisko OZŁ w sprawie nowelizacji ustawy "śmieciowej"

Stanowisko ROD Relaks" w Grudziądzu

Stanowisko ROD "Sielanka" w Grudziądzu

Stanowisko ROD "Chełmik" w Grudziądzu str. 1, str. 2

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.