Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenia do wdrożenia i obsługi programu DGCS PZD SYSTEM w PZD w Bydgoszczy. - 17.10.2018

W Bydgoszczy w miesiącu wrześniu odbył się cykl szkoleń  zorganizowany przez Biuro Okręgu przygotowujący do wdrożenia i obsługi programu DGCS PZD SYSTEM w ROD. W szkoleniu wzięło udział blisko 80 osób podzielonych na cztery grupy.

Szkolenie przeprowadzone przez koordynatora współpracującego z PZD w Warszawie oraz firmą DGCS Pana Krzysztofa Szymańskiego miało bardzo praktyczny charakter. Wszyscy uczestnicy szkolili się i zgłębiali tajniki programu na swoich laptopach. Szkolenie zostało zorganizowane w odpowiedzi na  zgłaszane do biura okręgu  uwagi dotyczące problemów w obsłudze modułu ogrody działkowe oraz modułu finansowo-księgowego.

W celu zapewnienia Rodzinnym Ogrodom Działkowym prawidłowej realizacji Zasad Rachunkowości  i Zakładowego Planu Kont PZD oraz zapewnienia prowadzenia ewidencji księgowej i gospodarki finansowej ROD, zgodnie z przepisami prawa Związkowego i powszechnie obowiązującego powołany został Ośrodek Finansowo-Księgowy dla ROD Okręgu Bydgoskiego. W ośrodku tym obecnie obsługiwane są 52 Rodzinne Ogrody Działkowe. Większość z  nich wdrożyło już program DGCS PZD SYSTEM, ale wiele osób bezpośrednio odpowiedzialnych  w ROD za obsługę i funkcjonowanie systemu chciało uczestniczyć  w dodatkowym przeszkoleniu.

Plan szkolenia z programu DGCS  PZD SYSTEM dla ROD obejmował tematykę:

- procesu instalacji programu,

- zasad nadawania uprawnień i zakładania użytkowników,

- wprowadzania danych początkowych i import danych,

- obsługi modułu Ogrody Działkowe,

- obsługi modułu Finanse i Księgowość,

-wykonywania kopii bezpieczeństwa i zasad ich przechowywania,

- obsługi pozostałych modułów.

Wszyscy uczestnicy mieli możliwość podzielenia się swoimi uwagami   w dotychczasowym wykorzystywaniu Programu a także wymienić doświadczenia i skorzystać z podpowiedzi innych. W przeprowadzonej ankiecie  bardzo pozytywnie ocenili organizację i sposób prowadzenia zajęć.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.