Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie prezesów rzeszowskich ROD z Komendą Miejską Policji. - 10.10.2018

W dniu 5 października 2018 r. w siedzibie Okręgu Podkarpackiego PZD odbyła się debata społeczna z cyklu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, której tematem było bezpieczeństwo na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

W debacie uczestniczyli Prezesi i członkowie zarządów rzeszowskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych, Prezes Okręgu Podkarpackiego p. Agnieszka Sycz, Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa w ROD w Okręgu Podkarpackim p. Stefan Staniec, Przewodnicząca Kolegium Prezesów ROD w Rzeszowie p. Lucyna Turek-Marcinek, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie p. Konrad Wolak, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KM Policji p. Grzegorz Kot, Dyrektor ds. Rozwoju i Projektów Strategicznych Instytutu Analizy Ryzyka w Rzeszowie p. Sławomir Adamczyk, Kierownicy Rewirów Dzielnicowych KM Policji, przedstawiciel Straży Miejskiej w Rzeszowie p. Jacek Długosz. Debatę prowadził oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji p. Adam Szeląg.

Spotkanie rozpoczęły wystąpienia Prezes Okręgu Podkarpackiego, Przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa w ROD w Okręgu Podkarpackim i Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie.

W trakcie debaty asp. Tomasz Surowiak przedstawił prezentację multimedialną „Bezpiecznie na działce” i aplikację „Moja Komenda”. Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, połączoną z praktyczną nauką korzystania z tego narzędzia przedstawił asp. Janusz Kluz.

Pan Sławomir Adamczyk – Dyrektor ds. Rozwoju i Projektów Strategicznych Instytutu Analizy Ryzyka przedstawił informację na temat praktycznych aspektów stanu bezpieczeństwa obiektów oraz obszarów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Głównymi tematami poruszanymi w dyskusji była: słaba współpraca dzielnicowych z prezesami ROD, traktowanie przez funkcjonariuszy Policji zgłaszanych przypadków włamań do altan i kradzieży mienia działkowców jako czynów o małej szkodliwości, niska wykrywalność sprawców włamań, kradzieży na działkach i dewastacji mienia działkowców oraz ogrodów, brak informowania działkowców o przebiegu prowadzonych przez Policję postępowań, problem bezdomności, handel narkotykami i dopalaczami na terenie ogrodów, wybryki chuligańskie grup młodzieży gromadzących się na działkach, brak działań prewencyjnych prowadzonych przez Policję na terenach ogrodów działkowych. Poruszono sprawę tworzenia ogrodowych komisji ds. bezpieczeństwa, które będą służyły pomocą Zarządom ROD, kontaktowały się z dzielnicowymi, uczestniczyły w patrolach Policji, itd.

Sformułowane przez uczestników debaty wnioski dotyczyły: przekazania do wszystkich ROD kopii prezentacji multimedialnej „Bezpiecznie w ogrodzie”, utrzymywania częstszych kontaktów Prezesów ROD i działkowców z dzielnicowymi, a w szczególności zapraszania funkcjonariuszy Policji na spotkania z działkowcami w okresie od maja do września każdego roku, zwiększenia liczby służb patrolowych na ogrodach, przekazywania informacji Prezesom ROD odnośnie toczących się postępowań i ich wyników, przygotowania danych statystycznych na spotkanie ewaluacyjne. 

Spotkanie zakończono zaproszeniem prezesów ROD na debatę ewaluacyjną, zaplanowaną na przełom maja i czerwca 2019 r.    

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio