Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Doprowadzenie sieci wodociągowej do ROD „Związkowiec” w Świeciu ze środków Budżetu Obywatelskiego Gminy Świecie. - 10.10.2018

W ramach Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy gminy Świecie zgłaszali projekty miejskie. Propozycję projektów mogły być zgłaszane przez mieszkańców stale zamieszkujących na terenie gminy Świecie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania w dniach od 15 września 2018 roku do 19 września 2018 nad projektami do Budżetu Obywatelskiego Gminy Świecie na 2019 rok, przyjęty został do realizacji projekt pn. „Doprowadzenie sieci wodociągowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Związkowiec” w Świeciu, o wartości 180 000,00 zł. Pożytek z tej inwestycji odniesie 150 rodzin działkowych użytkujących działki w ww. ROD.

Gratulujemy Zarządowi ROD, który podjął działanie w celu uzyskania powyższych środków, umożliwiając realizację tej inwestycji, która wpłynie na podwyższenie standardu użytkowania działek przez działkowców.

Budżet Obywatelski to proces, w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części lub całości budżetu danego miasta lub gminy. Decyzje mogą być podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców bądź za pośrednictwem organizacji społecznych. Dlatego mamy nadzieję, że zachęci to inne Zarządy ROD do zgłaszania swoich pomysłów w przyszłych latach do głosowania nad projektami do Budżetu Obywatelskiego.

 Monika Kożuch

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.