Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

MPZP dla ROD przy ul. Kinowej w Warszawie uchwalone! - 02.10.2018

W dniu 27 września 2018 roku odbyła się LXXIV sesja Rady m.st. Warszawy. Jednym z punktów obrad było przyjęcie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej (Praga-Południe). Nadmienić w tym miejscu należy, iż na tym obszarze istnieje kompleks Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zatem przyjęcie uchwały o miejscowym planie zagospodarowania terenu pod ogrody działkowe – oznaczone symbolem ZD – było niezmiernie ważne dla Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców.

Na sesji Rady m.st. Warszawy stawili się Radni, członkowie Zarządów ogrodów i komisji rewizyjnych ROD, działkowcy, jak również Prezes i Dyrektor Biura Okręgu Mazowieckiego. W wyniku głosowania przyjęto uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni na sali obrad tj. 57 Radnych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposób ich zagospodarowania i zabudowy. Jest to akt prawa miejscowego, który obowiązuje bezwzględnie na danym terenie. Przyjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodów działkowych jest istotne dla funkcjonowania ogrodów. W przypadku nieujęcia w planach miejscowych ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej zagrożona byłaby przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych. Nie można bowiem zapominać, iż grunty, na których zlokalizowane są ogrody są bardzo cenne i pożądane przez inwestorów i deweloperów. Pamiętać należy, iż Rodzinne Ogrody Działkowe to tereny zielone, które służą zaspokajaniu wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa. Rodzinne Ogrody Działkowe powinny funkcjonować jako stałe, niezbędne i ważne elementy infrastruktury miast i gmin. Uwzględnienie ogrodów działkowych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pozwoli na dalszy rozwój i funkcjonowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Pozwoli to na ochronę środowiska i przyrody, prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia przez działkowców, a co istotniejsze nie doprowadzi do powstawania w mieście „betonowych dżungli”.

W tym miejscu Okręgowy Zarząd Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców pragnie serdecznie podziękować wszystkim Radnym, członkom Zarządów i komisji rewizyjnych ROD oraz działkowcom za zaangażowanie w przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej. Dziękujemy wszystkim działaczom i działkowcom za udział w posiedzeniach komisji, konsultacjach społecznych, spotkaniach z Radnymi oraz uczestnictwach w sesjach Rady Dzielnicy Praga-Południe oraz w sesji Rady m.st. Warszawy.

 

Mariusz Gaj

Dyrektor Biura Okręgu Mazowieckiego

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio