Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Jubileusz 40- lecia ROD "Stokrotka" w Radomiu. - 01.10.2018

W sobotę 15 września br. z okazji jubileuszu 40-lecia powstania ogrodu odbył się uroczysty Dzień Działkowca. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: członek ORM Polskiego Związku Działkowców Pan Andrzej Lipiński oraz Radny Województwa Mazowieckiego, Przewodniczący Komisji Edukacji Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Zbigniew Gołąbek.

Przedstawiciel PZD wręczył na ręce Pani Prezes Jadwigi Misiak puchar okolicznościowy ufundowany przez Okręgową Radę Mazowiecką oraz dyplomy. Natomiast Pan Zbigniew Gołąbek –Radny Województwa Mazowieckiego wręczył niżej wymienione medale i dyplomy: Medal pamiątkowy „Pro Masovia” od Marszałka Województwa Mazowieckiego dla ROD Stokrotka, Wyróżnienie Medalem Pamiątkowym dla Prezesa ROD Jadwigi Misiak oraz Sekretarza Zofii Sałek oraz dyplomy dla byłych działaczy Zarządu i działkowców.

Ponadto Zarząd otrzymał Medal Pamiątkowy z okazji 40-lecia ogrodu od Prezydenta Miasta Radomia Radosława Witkowskiego. Organizatorzy uroczystości przygotowali również wystawę z tegorocznych plonów. Po części oficjalnej biesiadowano przy bigosie, zupie gulaszowej i muzyce na żywo.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio