Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Jubileusz 80-lecia i „Dnia Działkowca” w ROD im. M. Lewińskiego w Krakowie. - 28.09.2018

W dniu 8 września 2018 r w godzinach popołudniowych w świetlicy „Domu Działkowca” miało miejsce uroczyste spotkanie działkowców i zaproszonych gości z okazji Jubileuszu 80- lecia istnienia naszego Ogrodu i „Święta Plonów 2018 r” . Tydzień wcześniej w dniu 02.09.2018 r odbyła się msza św. w kościele św. Jadwigi Królowej w intencji działkowców , jak też w intencji przyszłych obfitych plonów, będących owocem pracy na działkach. Nasi działkowcy przynieśli do kościoła kosze pełne warzyw, owoców i kwiatów , które ofiarowali na cele charytatywnych.

Spotkanie zainaugurowała P. Prezes ROD Emilia Wrona, która serdecznie powitała przybyłych gości : przedstawiciela Urzędu Miasta Krakowa P. Annę Okońską- Walkowicz – pełnomocnik Prezydenta M. Krakowa ds. Polityki Senioralnej, Przewodniczącego IV Dzielnicy m. Krakowa P. Jakuba Koska , Prezes Okręgu Małopolski P. Zofię Mierniczek, księdza prałata Jana Dziaska - proboszcza przez około 40 lat w parafii św. Jadwigi Królowej (obecnie emerytowanego ), która to parafia jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie naszego Ogrodu, dzielnicowego asp. szt. Bogusława Bubaka III Komisariatu Policji w Krakowie - oraz licznie zebranych działkowców z rodzinami.

Z okazji Jubileuszu 80-lecia ROD im. M. Lewińskiego została uroczyście odsłonięta i poświęcona przez ks. prałata pamiątkowa tablica umieszczona na okazałym kamieniu ( dolomit) , znajdująca się na terenie ogrodzonym obok budynku „Domu Działkowca” i koło bramy wejściowej do Parku im. St. Wyspiańskiego, od strony ul. Makowskiego.

Przybyli goście kolejno wypowiadali się i czytali listy gratulacyjne. Od Prezydenta Miasta profesora Jacka Majchrowskiego otrzymaliśmy w prezencie piękny kosz z cebulkami tulipanów , Pani Prezes Zofia Mierniczek wręczyła puchar od Krajowej Rady PZD oraz puchar od Zarządu Małopolski PZD wraz z życzeniami i gratulacjami, ksiądz prałat życzył naszym seniorom , aby ich aktywność w pielęgnowaniu ogródków i kontakt z naturą, ubogaciła jesień życia i pozwoliła zrealizować nie spełnione wcześniej pasje ogrodnicze. Pan dzielnicowy udzielił kilka praktycznych rad, aby zachować bezpieczeństwo w przebywaniu na działkach.

Pani Prezes podziękowała za wszystkie życzenia skierowane do działkowców, jak również podziękowała członkom wspierającym nasz ogród t .j. : bank KBS – obsługujący nasze finanse oraz firmom : Ströer, Citiboard, Galposter , POLAN, wyróżniła również kilku działkowców, którzy aktywnie , ofiarnie i bezinteresownie włączyli się w przygotowanie Jubileuszowej uroczystości połączonej z „Dniem Działkowca”. Nawiązała również do historii ruchu działkowego na świecie, w Europie i w Polsce, a następnie przedstawiła historię naszego Ogrodu , który w Krakowie jest trzecim najstarszym ogrodem działkowym .Ogród nasz przetrwał trudne lata wojny, a następnie wspólnym wysiłkiem działkowców w kolejnych latach pokonując wiele trudności , wybudowano „Dom Działkowca”, a następnie Ogród został wyposażony w podstawową infrastrukturę : prąd elektryczny i wodę, jak też został ogrodzony trwałym ogrodzeniem. Obecnie każdy rok to trwały wkład w modernizację , remonty i unowocześnianie infrastruktury, urządzeń i sprzętu ogrodniczego.

Każdy Jubileusz jest również doskonałą okazją, aby uszanować i podziękować działkowcom za ich pracę przy pielęgnowaniu i upiększaniu działek, bowiem liczba wzorowo prowadzonych działek ciągle rośnie. Ponadto idea ogrodownictwa działkowego w naszym Ogrodzie jest tradycją w wielu przypadkach od dwóch pokoleń, wobec czego za długoletnią uprawę i pielęgnowanie tradycji rodzinnych zostały wręczone dyplomy dla 33 –ech osób.

Za najładniejsze działki pod każdym względem ,które zostały wytypowane po przeglądzie w br., wręczono 8-miu działkowcom dyplomy i nagrody rzeczowe- zegary z okolicznościowym napisem z okazji Jubileuszu 80- lecia ROD. Ponadto 18-tu działkowcom, za różnorodność upraw i pięknie prowadzone działki, wręczono dyplomy oraz czapeczki z logo PZD i nasiona, natomiast za pracę społeczną na rzecz Ogrodu wręczono dyplomy 5-ciu działkowcom.

W imieniu działkowców zabrała głos przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ROD, dziękując tut. Zarządowi za wysiłki w celu integracji wewnętrznej społeczności działkowej, podnoszenie aktywności działkowców i umiejętną promocje Ogrodu, jak też podejmowanie działań na rzecz kształtowania zdrowego otoczenia człowieka.

Aby upamiętnić Jubileusz 80-lecia Pani Skarbnik w Zarządzie ROD przygotowała album z fotografiami naszych działek. Zdjęcia zostały wykonane w okresie letnim b.r. i będzie to kiedyś po latach, gdy nas już nie będzie , oryginalną pamiątką przypominającą jak prezentowały się nasze ogródki w roku jubileuszowym 80-lecia.

Na tym zakończyła się część oficjalna uroczystości , a Pani Prezes zaprosiła wszystkich do wspólnego biesiadowania przy muzyce, grillowanej karkówce, kiełbasce , kaszance , kolorowej sałatce i zdrowych napojach. Również wszyscy zebrani działkowcy wzięli udział w darmowej loterii fantowej dla dorosłych i dzieci. Ponad 30 –stu działkowców bawiło się przy muzyce do późnych godzin nocnych. Nasi seniorzy w miarę możliwości i kondycji wychodzili trochę wcześniej, ale byli uśmiechnięci, weseli i zadowoleni ze wspólnego świętowania.. Każdy działkowiec otrzymał również na pamiątkę gadżety z okolicznościowym napisem Jubileuszu 80-lecia ROD im.M .Lewińskiego.

Opracował: Zarząd ROD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio