Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie Prezesów katowickich ROD z Prezydentem Miasta Marcinem Krupą. - 27.09.2018

W dniu 21 września w siedzibie PZD Okręgu Śląskiego odbyła się narada Prezesów ROD położonych na terenie Miasta Katowice. W pierwszej części spotkania Józef Łęczycki – członek OZ Śląskiego PZD przedstawił Zarządom ROD program narady. 

 

Józef Noski  - Prezes Okręgu Śląskiego PZD  odniósł się do bieżących spraw ROD, wskazując na występujące problemy w pracy Zarządów ROD oraz konieczność ich bieżącego rozwiązywania.

 

W drugiej części narady swoją obecnością zaszczycił Prezydent Miasta Katowice - Marcin Krupa wraz z Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Katowice - Krystyną Panek. Prezydent Miasta na wstępie podziękował za zaproszenie i od razu odniósł się do zadanych mu pytań związanych z funkcjonowaniem ROD na terenie Miasta Katowice.

Zostały omówione takie tematy jak:

·         Inwestycje miasta w sąsiedztwie ROD m.in. budowa stadionu i linii tramwajowej.

·         Nowe tereny dla ROD

·         Regulacja stanu prawnego nieruchomości ROD w trybie ustawy z dnia 13.12.2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych

·         Poszerzenie istniejących terenów ROD

·         Włączenie do ROD tzw. „ogrodów miejskich”

·         Gospodarka odpadami i zasady obowiązujące w mieście Katowice.

W czasie trwającej ponad dwie godziny narady Prezesi ROD mieli okazję wysłuchać stanowiska Prezydenta Miasta w odniesieniu do poszczególnych punktów narady i zadawać pytania.

Prezydent Miasta zapewnił, że obecnie realizowane inwestycje nie zagrażają istnieniu ROD. Dla przykładu pierwotna trasa nowej linii tramwajowej zakładająca częściową likwidację ROD „Oaza” w Katowicach z uwagi na podniesione protesty została zmieniona i działkowcy mogą czuć się bezpiecznie. Zapewniono, że wszelkie inwestycje jeżeli swoim zasięgiem będą dotykać ogrodów, będą w pierwszej kolejności uzgadniane z działkowcami i PZD.

 

Omówiono także temat wolnych terenów i nieużytków, które mógłby zostać przekazane PZD pod założenie nowego ROD. Ta kwestia wymaga jednak dokładnej analizy – co zostanie uczynione. Ważnym punktem narady związanym z gospodarką nieruchomościami była kwestia regulacji gruntów ROD w trybie ustawy o ROD. Obecnie zostało już wydanych 37 decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez PZD prawa użytkowania do nieruchomości zajmowanych przez ROD. Natomiast wciąż toczy się 10 postępowań, które łącznie dotyczą terenów ROD o powierzchni 28 ha. Pan Prezydent zobowiązał się, że sprawa zostanie wyjaśniona i wskazane zostaną przyczyny dalszego procedowania tych spraw.

 

W dalszej części narady przedyskutowano sprawy związane z wywozem śmieci i odpadów zielonych z terenów ROD oraz związane z tym problemy. Prezesi ROD wskazywali na bolączki związane z obowiązującą w tym temacie uchwałą rady miasta. Prezydent Miasta stwierdził, że zasady te wymagają nowego podejścia i zmian systemowych, które powinny nastąpić.

Narada przebiegła w miłej atmosferze, a Prezydent Miasta z zaangażowaniem pochylił się nad każdym pytaniem i problemem zgłaszanym przez Prezesów ROD. Wyrażamy nadzieję, że wszystkie zostaną przy obopólnej współpracy rozwiązane. 

Mateusz Macianty – St. Insp. ds. terenowo – prawnych

Zdjęcia – Józef Łęczycki

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio