Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Nagroda Prezydenta Częstochowy dla Prezesa Andrzeja Wosika. - 25.09.2018

W Filharmonii Częstochowskiej po raz kolejny przyznano Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych. Odebrało je 10 laureatów. Podczas gali wręczono również dwa inne wyróżnienia.

Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych są przyznawane osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po  raz  pierwszy  Polski  Związek  Działkowców  zgłosił kandydata  -  Prezesa Okręgu  Andrzeja  Wosika  jako  nominowanego  do  otrzymania  tego  zaszczytnego  wyróżnienia.  Prezes  Andrzej  Wosik  to  długoletni  Prezes  Okręgowego  Zarządu  PZD,  członek  władz  krajowych,  inicjator  rozwoju  ogrodnictwa  działkowego  w  Częstochowie -   za jego kadencji powstały  dwa  ogrody w Częstochowie  Sarenka  II  i  Jelonek. Prezes  to  aktywny  uczestnik  prac  nad  nową  ustaw  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych z 2013  roku oraz  inicjator  przyjęcia  przez  radę  miasta  uchwały  umożliwiającej  finansowanie  ogrodowej  infrastruktury.  Prezes  Andrzej  Wosik  to  zasłużony  działacz  ruch  ogrodnictwa  działowego,  którego  działania  przyczyniły  się  do budowy  społeczeństwa  obywatelskiego.  

Wręczenie  nagród  odbyło  się   w piątek 14 września podczas Gali Ekonomii Społecznej. Nagrody  wręczyli laureatom Prezydent Częstochowy  Krzysztof Matyjaszczyk, Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Zdzisław Wolski oraz radna Małgorzata Iżyńska. Okręgowy  Zarząd  Polskiego  Związku  Działkowców w Częstochowie podczas  gali  reprezentował  również  Wiceprezes  Okręgu Grzegorz  Tasarz  jako  wnioskodawca. 

W tym roku przyznano również dwa inne wyróżnienia. Złotą Honorową Odznakę "Za Zasługi dla Województwa Śląskiego" otrzymała dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie Grażyna Klamek (odznakę wręczyli prezydent Krzysztof Matyjaszczyk oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk). Po raz pierwszy w historii Gali, w związku z ogłoszeniem roku 2018, Częstochowskim Rokiem Praw Kobiet, przyznano Nagrodę Równości im. Mieczysławy Biegańskiej. Otrzymała ją adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego Edyta Widawska.

Piątkowej gali towarzyszył występ Częstochowskiego Teatru Tańca, który zaprezentował spektakl pt. „Nigdy więcej”.

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.