Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Informacja ze spotkania Prezesów Zarządów ROD z terenu miasta Wejherowa z jego Prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem. - 25.09.2018

W dniu 10.09.2018 roku w świetlicy  ROD im. mjr. Henryka Sucharskiego w Wejherowie doszło do spotkania Prezesów Zarządów ROD funkcjonujących na terenie miasta z jego Prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem. W spotkaniu uczestniczył Wicestarosta powiatu wejherowskiego Witold Reclaf, Zastępca Prezydenta ds. społecznych i ekonomicznych Arkadiusz Kraszkiewicz, Prezes OP PZD Czesław Smoczyński,

Prezesi Zarządów ROD z terenu powiatu wejherowskiego uczestniczący w pracach  jego Kolegium oraz inni zaproszeni goście. Podczas spotkania doszło do podpisania porozumienia w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa reprezentowaną przez Krzysztofa Hildebrandta – Prezydenta Miasta Wejherowa, a Stowarzyszeniem Ogrodowym – Polskim Związkiem Działkowców  reprezentowanym przez Ryszarda Bielec – Prezesa Zarządu ROD im. Jakuba Wejhera, Kazimierza Miotk – Prezesa Zarządu ROD im. Floriana Ceynowy, Jadwigę Lewandowską Prezesa ROD im. mjr. Henryka Sucharskiego oraz Krzysztofa Wiśniewskiego Wiceprezesa Zarządu ROD Cementownia. W porozumieniu tym jego strony zgodnie oświadczyły, że Stowarzyszenie Ogrodowe – Polski Związek Działkowców jest organizacją pozarządową współdziałającą, w ramach jednostek terenowych znajdujących się na terenie Miasta Wejherowa, z samorządem Miasta Wejherowa w zakresie wskazanym w preambule tego porozumienia. Na jego podstawie Prezydent Miasta powoła zespół do spraw funkcjonowania w przestrzeni publicznej Miasta Wejherowa rodzinnych ogrodów działkowych. W jego skład zostanie włączona reprezentacja Prezesów Zarządów ROD oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu Miejskiego w Wejherowie. Zespół będzie organem doradczym Prezydenta Miasta w sprawach z zakresu działania ROD, który ma corocznie dokonywać podsumowania i oceny wspólnych działań. 

 

Przewodniczący Kolegium Prezesów Powiatu Wejherowskiego

Ryszard Bielec

   

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio