Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XIV posiedzenie Rady Okręgu PZD w Opolu. - 21.09.2018

Z udziałem prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego odbyło się 14 września 2018 roku kolejne posiedzenie Rady Okręgu w Opolu. Poświęcone ono było dwom tematom, mianowicie zbliżającym się wyborom samorządowym i podsumowaniu pomocy jakiej struktury PZD udzielają zarządom rod i samym działkowcom.

Posiedzenie otworzyła informacja prezesa E. Kondrackiego na temat aktualnej sytuacji w Polskim Związku Działkowców. Członkowie Rady z zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia prezesa PZD. Następnie prezes Okręgu Opolskiego PZD Bartłomiej Kozera wygłosił  referat na temat „Związek w wyborach samorządowych Opolszczyzny”. W dyskusji wzięło udział wielu członków Rady, a podsumował ją  prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Wskazano w referacie i dyskusji na obowiązek udziału w zbliżających się wyborach wszystkich działkowców. Na wybieranie do władz ludzi rozumiejących ideę ruchu działkowego, takich którzy już coś dla ogrodów zrobili. Podkreślano, że zbliżające się wybory są szansą dla ogrodów, której nie wolno zmarnować.

Druga część posiedzenia Rady Okręgu poświęcona była pomocy, jaką udzielają jednostka terenowa i krajowa działkowcom i zarządom rod. Wprowadzenie do dyskusji stanowiło wystąpienie prezesa B. Kozera. Tutaj referat i dyskusja koncentrowała się na ukazaniu pomocniczości struktur PZD w funkcjonowaniu ROD. Pokazano jedność organiczną naszego Związku, jego racjonalny charakter.

Na zakończenie przyjęto uchwały i stanowiska:

  1. Uchwała Nr 1/XIV/2018 w sprawie zadań stojących przed kolegiami prezesów ROD
    w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi.
  2. Uchwała Nr 2/XIV/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Opolu.
  3. Stanowisko w sprawie wyborów samorządowych.
  4. Stanowisko z okazji obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Tomasz Ośródka 
Inspektor ds. organizacyjnych 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.