Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narady szkoleniowe instruktorów fachowych w Olsztynie. - 21.09.2018

Zgodnie z przyjętym przez Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD Otwartym Programem Rozwoju ROD i opracowanym przez OZ planem szkoleń na temat modernizacji ogrodów działkowych odbyły się dwie narady szkoleniowe instruktorów fachowych PZD. Pierwsza w dniu 24.08.2018 r. w Ośrodku Szkoleniowym w ROD "Grządka" w Iławie. Druga w dniu 14.09.2018 r. na ogrodzie ROD "Armii Krajowej" w Olsztynie. 


W szkoleniu w Iławie uczestniczyły 42 osoby z ogrodów z Iławy, Działdowa, Lidzbarka Welskiego, Ostródy, Morąga, Susza, Kisielic, Nowego Miasta Lubawskiego, Lubawy i Zalewa.

W szkoleniu w Olsztynie  uczestniczyło 40 osoby z poszczególnych ogrodów z Olsztyna, Korsz, i Lidzbarka Warmińskiego.

Głównym tematem szkolenia Instruktorów Fachowych było omówienie wdrażania w ogrodach Krajowego Otwartego Program Rozwoju ROD oraz pokaz praktyczny ciecia letniego drzew. Omówiono również sposoby zrywania owoców z drzew i sposoby badania kwasowości gleby.
Uczestnicy szkolenia zostali wyposażeni w odpowiednie materiały szkoleniowe opracowane przez KR PZD oraz otrzymali odpowiednie identyfikatory Instruktora Fachowego w ogrodzie.

Tematyka szkoleniowa była bardzo ciekawa, co uwidocznione zostało w licznej dyskusji ze strony Prezesów ogrodów oraz Instruktorów Fachowych uczestniczących w szkoleniu.
Po części szkoleniowo-instruktażowej przeprowadzono na działce pokazy praktycznego ciecia drzew i zostało omówione przez pracownika terenowego Stacji Chemiczno Rolniczej zasady pobierania próbek glebowych w celu analizy chemicznej. Pokazy przeprowadzili doświadczeni praktycy.

Opinia uczestników szkolenia była bardzo pozytywna, co do celu i sposobu prowadzenia takiego szkolenia. Prezesi pozytywnie ustosunkowali się do tych szkoleń podjętych przez Okręg Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie. 
W trakcie szkolenia padały ze strony uczestników pytania dotyczące stosowania niektórych zapisów Statutu PZD i Regulaminu ROD. Na te pytania wyczerpująco odpowiadał Wiceprezes OZ PZD Jan Kamiński.

Wzorem 2 cykli szkoleń, które odbyły sie w Iławie i Olsztynie, w krótkim czasie zostanie na terenie okręgu przeprowadzone podobne szkolenie w Giżycku.

Zapoczątkowany program i sposób prowadzenia tych szkoleń w tych rejonach został pozytywnie oceniony przez uczestników spotkania. Jest nadzieja, że dużo ogrodów na terenie Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD będzie chciało z tych szkoleń skorzystać, a ogrody będą coraz lepiej zagospodarowane i chętniej odwiedzane przez społeczność lokalną danej miejscowości. Rozwój ten spowoduje, że władze miasta chętniej będą ogrody wspierać finansowo w dzięki temu wpływać na ich rozwój.

Wiceprezes Okręgowego Zarządu 
Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie
Jan Kamiński

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.