Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Okręgowe Dni Działkowca 2018 we Wrocławiu - 20.09.2018

W dniu 8 września 2018r. w sobotę na terenie ROD ”Marzenie” we Wrocławiu odbyła się uroczystość Okręgowych Dni Działkowca. Wzięło w nich udział blisko 250 działaczy i działkowców z niemal wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych okręgu wrocławskiego. Gościem uroczystości był osobisty przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego  Pan Tadeusz Borkowski – Dyrektor Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Otwarcia  Okręgowych Dni Działkowca dokonał Prezes Okręgowego Zarządu mgr Janusz Moszkowski witając w szczególności działkowców i działaczy Polskiego Związku Działkowców. W swoim okolicznościowym wystąpieniu nawiązał do Jubileuszów Związku i ogrodnictwa działkowego jakie miały miejsce w ostatnich dwóch latach oraz do kolejnych jubileuszy ogrodów działkowych, które przypadły na rok 2018, informując, że w dniu 25 sierpnia 2018r. podczas Krajowych Dni Działkowca w Warszawie przedstawiciele 5-ciu ogrodów odebrali z rak Prezesa PZD jubileuszowe puchary i dyplomy, w tym ROD „Tęcza” (50 lat),  „Pokój” i „Północ” w  Międzyborzu (65 lat), „Szczepin” (70 lat), „Rezeda” (90 lat).

Poinformował, że dzisiaj kolejnych 10 ogrodów otrzyma okolicznościowe puchary, dyplomy Prezesa PZD z okazji kolejnych rocznic ogrodu. Zwrócił uwagę, że za 3 lata jeden z ROD m. Wrocławia obchodzić będzie 110-lecie, a kolejny w 2019r. 100-lecie istnienia.

 

Prezes Okręgowego Zarządu w wystąpieniu wspomniał także o dokonaniach roku 2018 a w szczególności osiągniecia w realizacji inwestycji i remontów w ROD wspartych w 59 ogrodach dofinansowaniem ze strony Okręgowego Zarządu. Podkreślił, że realizacji inwestycji sprzyja uregulowanie stanu prawnego niemal w 99% rodzinnych ogrodów działkowych okręgu wrocławskiego a zadania w tym względzie wynikające z ustawy o ROD z dnia 13.XII.2013 r. wykonano już w 93%.

Zwrócił uwagę, że ogrody okręgu wrocławskiego należą do najpiękniejszych, do najlepiej zagospodarowanych o czym świadczą chociażby kolejne sukcesy w konkursie krajowym, gdyż w 2018r. wśród laureatów znalazł się ROD „Kolejarz” w Strzelinie.

 

Prezes OZ nawiązał do 100-lecia odzyskania przez Rzeczpospolitą  Polska niepodległości z czego cieszy się cały naród w tym wielomilionowa rzesza członków PZD.

Prezes okręgu wrocławskiego z okazji Okręgowych Dni Działkowców złożył życzenia dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego , dobrych plonów, wyrażając przekonanie, ze ogrody działkowe nigdy nie znikną z krajobrazu naszych miast, gdyż są potrzebne rodzinom, mieszkańcom i gminom.

Zabierając głos Dyrektor Wydziału Nieruchomości Dolnośląskiego Urzędu wojewódzkiego we Wrocławiu odczytał posłanie Wojewody Dolnośląskiego skierowane do działkowców, a złożone na ręce Prezesa OZ. Wojewoda Dolnośląski podkreślił, ze ogrody działkowe od wielu lat są trwale wpisane w krajobraz naszego kraju. Zwrócił uwagę, że z ogrodów korzysta blisko 4 mln osób o szerokim statusie społecznym ROD. Stwierdził, że służą integracji wielopokoleniowej rodziny, wychowaniu dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowaniu aktywności i zdrowia osób w „jesieni życia”. Wojewoda złożył życzenia wszystkim działkowcom, dobrego zdrowia, obfitych plonów i dalszego pomyślnego rozwoju. Nawiązując do odzyskania przez Polskę  niepodległości zwrócił uwagę na szczególnie ważne dla Polaków  wartości jak wolność, poszanowanie godności i praw człowieka, solidarność i że wartości te są bliskie również wszystkim działkowcom.

 Prezes Okręgowego Zarządu serdecznie podziękował Panu Wojewodzie oraz Panu Dyrektorowi informując, że do rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości nawiązują obecne obok związkowych flagi państwowe oraz pieśni niepodległościowe w wykonaniu zespołu ludowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jelczu Laskowicach „Świtezianie”.

 

W kolejnych punktach uroczystości Prezes Okręgowego Zarządu mgr Janusz Moszkowski wraz z członkiem Krajowego Zarządu mgr Barbara Korolczuk wręczył 4 działaczom PZD w ROD „Szczepin”, „Elektron”, „Lotnik” odznakę „Za Zasługi dla PZD” oraz 33 działaczom z ROD „Tęcza”, „Wiosna” i „Zgoda”  w Jelczu Laskowicach, „Róża”, Kolejarz” i „ZNTK” w Oleśnicy, „Jeżyny”, „Obrońca”, „Cicha Dolina”, „Lotnik”, Szczepin”, „Złote Piaski” w Miliczu, „Pierwiosnek” w Oławie, złotą odznakę „Zasłużony Działkowiec”.

 

W trakcie uroczystości Prezes Okręgowego Zarządu wręczył przedstawicielom 10-ciu rodzinnych ogrodów działkowych okolicznościowe puchary, dyplomy i nagrody z okazji kolejnych Jubileuszy tj. ROD „Dolinka” we Wrocławiu i „Złote Piaski” w Miliczu z okazji 35-lecia, ROD im. „B. Chrobrego” w Oławie , ROD „Pod Dębami” w Miliczu i „Cicha Dolina” z okazji 40-lecia, ROD „Spółdzielca” we Wrocławiu -  45-lecia, „Wiosna” w Jelczu Laskowicach i „Marzenie” w Górze - 50-lecia, ROD „Łączność we Wrocławiu - 60-lecia i „Kolejarz” w Strzelinie – 65-lecia.

 

Okręgowe Dni Działkowca były także okazja do podsumowania Okręgowych Konkursów „ROD Roku 2018” i „Wzorowa Działka 2018r,”. Po ogłoszeniu wyników konkursów przez Przewodniczącego Okręgowej Komisji Konkursowej inż. Zbigniewa Knapka – Prezes Okręgowego Zarządu wręczył laureatom i uczestnikom Konkursu „ROD Roku 2018” okolicznościowe puchary, dyplomy i nagrody. W 2018r. I miejsce zajął ROD „Pierwiosnek” z Oławy, II miejsce –ROD „Dalie” we Wrocławiu a III miejsce ROD „Róża” w Oleśnicy.

 

W okręgowym konkursie „Wzorowa Działka 2018r wzięło udział 29 działek, z których 7 działek uzyskało I miejsce, z ROD „Poranek” w Wiązowie, Wytchnienie”, Pierwiosnek” w Oławie, „Kolejarz” w Strzelinie, „Północ” w Międzyborzu, „Ślęża” w Sobótce i „Lotos” w Oleśnicy, 6 działek uzyskało II miejsce tj. z ROD „Raków” w Psarach, „Oaza”, „Pierwiosnek” Oława, „Piast”, „Złote Piaski” w Miliczu, „Róża” w Oleśnicy a III miejsce uzyskała działka z ROD „Róża” w Oleśnicy. Wzorowym Działkowcom Prezes OZ wręczył dyplomy i nagrody.

Uroczystość Okręgowych  Dni Działkowców we Wrocławiu przebiegała w podniosłym nastroju, w duchu powagi ale i radości z okazji osiągnięć okręgu wrocławskiego a także ze względu na sukcesy ogrodów i wzorowo zagospodarowanych działek.

W trakcie uroczystości Prezesowi Okręgowego Zarządu wręczono specjalna tablicę pamiątkową z okazji Jubileuszu 25-lecia sprawowania funkcji Prezesa Okręgu z podziękowaniem za dotychczasową działalność i życzeniami zdrowia i dalszej służby dla ogrodów i działkowców. Uczestnicy Okręgowych Dni Działkowca Prezesowi OZ mgr Januszowi Moszkowskiemu odśpiewali gromkie 100-lat.

Podczas uroczystości wiele razy występował Zespół „Świtezianie”, który dał piękny koncert na jej zakończenie.

Uczestnicy Okręgowych Dni Działkowca zostali poczęstowani smacznymi daniami z grilla, gulaszem oraz napojami.

        

mgr inż. Ewa Gaicka                                                                              

Dyrektor Biura

Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu

                                                                                                         

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.