Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

W Sejmiku Województwa Wielkopolskiego o ogrodnictwie działkowym - 14.09.2018

Na nadzwyczajnej Sesji Sejmiku Wielkopolskiego, która miała miejsce 10 września br. dyskutowano o rodzinnych ogrodach działkowych w naszym województwie. To bezprecedensowa, bo pierwsza w historii Sejmiku debata poświęcona w całości funkcjonowaniu rodzinnych ogrodów działkowych, zgromadziła na sali sesyjnej Urzędu grupę około 150 reprezentantów ogrodów działkowych z terenu całej Wielkopolski. Na debatę przybyli działkowcy z okręgów w Kaliszu i Pile oraz z Poznania. Idea sesji zrodziła się już rok wcześniej, gdy w spotkaniu prezesów 3 okręgów z Przewodniczącą Sejmiku Zofią Szalczyk uznano, że warto dyskutować o ogrodach działkowych, które w życiu blisko 100 000 wielkopolskich rodzin odgrywają istotną rolę. Przybyłym działkowcom towarzyszyli także włodarze miast z terenu Wielkopolski z prezydentem Piły, zastępcą prezydenta Konina, burmistrzem Rogoźna na czele. Na sali sesyjnej umieszczono sztandary 3 okręgów oraz historyczny sztandar Towarzystwa Ogrodów Działkowych RP z 1934r. przechowywany w Okręgu Poznańskim.

 

Sesję rozpoczęto wręczeniem Odznak Honorowych za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego , które Marszałek Marek Woźniak wręczył Okręgom w Poznaniu i Kaliszu oraz ROD Słonecznik w Trzciance. Następnie wręczono Odznaki Honorowe 10 działaczom związkowym. Wiceprezes PZD Zdzisław Śliwa poinformował o przyznaniu przez KR PZD odznaki „Za zasługi dla PZD” Przewodniczącej Zofii Szalczyk,  jej zastępczyni  Mirosławie Rutkowskiej-Krupka, wicemarszałkowi Krzysztofowi Grabowskiemu i dyrektorowi Departamentu Rolnictwa Markowi Beerowi oraz w asyście prezesów okręgów Mariana Praczyka i Jerzego Wdowczyka wręczył dwojgu z nich odznaczenie ( Zofia Szalczyk i Krzysztof Grabowski odebrali swoje odznaki podczas Okręgowych Dni Działkowca ).

Wystąpienia wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego na temat „Znaczenie ROD dla mieszkańców województwa wielkopolskiego rozpoczęło debatę. Marszałek Grabowski przedstawił w liczbach informację o ogrodach  i działkowcach korzystających z działek oraz o formach działalności ogrodów otwierających się na lokalne społeczności. Podkreślił, że ogrody cieszą się życzliwym zainteresowaniem władz samorządowych, które udzielają im wsparcia w prowadzeniu działalności.

Po wystąpieniu Marszałka głos zabrali przedstawiciele działkowców. Jerzy Wdowczyk z Kalisza przedstawił historię ogrodnictwa działkowego na ziemiach Wielkopolski. W wystąpieniu nawiązał do tradycji i symboli polskiego ogrodnictwa działkowego, świętującego w roku ubiegłym Jubileusz 120-lecia istnienia. Marian Praczyk z Piły omówił dotychczasowe rezultaty współpracy z miejscowymi samorządami, starostwami i Urzędem Marszałkowskim. Podkreślił, że praktycznie funkcjonujemy z naszych składek i opłat ogrodowych corocznie uchwalonych na walnych zebraniach, zgodnie potrzebami każdego ogrodu. Tych naszych potrzeb jest bardzo wiele a działkowcy to przede wszystkim emeryci i renciści często o bardzo niskim zaopatrzeniu zusowskim. Tym bardziej cenimy sobie pomoc finansową i organizacyjna od naszych samorządów. Na wzór samorządów z Ostrowa Wielkopolskiego i  Środy Wielkopolskiej, które jako pierwsze przyjęły swoje uchwały, w ostatnich latach wiele samorządów przyjęło miejscowe uchwały w tym w okręgu pilskim praktycznie we wszystkich większych samorządach z Poznaniem i Piłą włącznie oraz Starostwem Pilskim. Dobre relacje z samorządami stwarzają możliwość poznawania naszych problemów codziennego funkcjonowania, ich zrozumienia a także określanie sposobów ich rozwiązywania. Jako następny mówca Zdzisław Śliwa przedstawił perspektywy rozwoju ogrodnictwa działkowego w regionie, bo na działki zapotrzebowanie nie maleje. Dlatego też okręgi realizują postanowienia przyjęte na XIII Nadzwyczajnym Zjeździe PZD podejmują działania na rzecz realizacji Programu rozwoju ROD. W różnych miejscach regionu pojawiają się możliwości utworzenia nowych ogrodów bądź powiększenia istniejących. Ale są też miejsca, gdzie działek jest za dużo. Tam trzeba w porozumieniu z samorządem regulować sprawy terenowo prawne i oddawać wolne tereny. W większości ogrodów trzeba zadbać o poprawę infrastruktury i na tym polu współpraca z samorządami przynosi coraz lepsze efekty. Zwrócił jednak uwagę, że procedury urzędnicze często uniemożliwiają uzyskanie wsparcia w funduszy będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego, dlatego też jest potrzeba opracowania bardziej przyjaznych procedur i ujęcia ogrodów, jako potencjalnych beneficjentów mogących korzystać z funduszy europejskich i marszałkowskich. Jako ostatni swoje wystąpienie na temat problemów dotykających ogrodnictwo działkowe, z którymi borykają się ogrody i potrzebują wsparcia organów administracji, przedstawił Robert Klimaszewski. Poruszone tematy dotyczyły m.in. problematyki budownictwa ponadnormatywnego, małej skuteczności przeciwdziałania zjawisku, przekształcania ogrodów w niskiej jakości osiedla mieszkaniowe, bezpieczeństwa na ogrodzie, rosnących kosztów wywozu odpadów komunalnych, meldowania na ogrodach wbrew obowiązującemu zakazowi zamieszkiwania. W każdym z tych tematów stowarzyszenia ogrodowe oczekują większego wsparcia administracji samorządowej i państwowej.

 

Po prezentacji naszych wystąpień rozgorzała dyskusja, w której głos zabrała liczna grupa działkowców i zaproszonych gości. W wielu wystąpieniach nawiązano do referatów, ale też zgłoszono nowe wnioski. Podkreślono m.in., że prawo powszechnie obowiązujące nakłada na działkowców coraz większe ciężary.  Tak stało się za sprawą wywozu odpadów komunalnych, gdzie działkowcy płacą u siebie w domu i drugi podatek w ogrodzie. Podobnie sprawa wygląda z opłatą za wodę z ujęć ogrodowych. Tworząc prawo zapomniano, że działkowcy pobierają wodę do podlewania swoich roślin. Wraca wiec ona z powrotem do ziemi i służy utrzymaniu drzew i roślin poprawiających jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy. Zastępca Prezydenta Konina zaapelował, by niezależnie od wyników dzisiejszej sesji                       z podnoszonymi problemami zderzyć się na początku nowej kadencji, by efektywniej pomóc ogrodom działkowym i ułatwić pozyskiwanie przez nie dotacji unijnych.

Następnie głos zabierali radni Sejmiku: M. Rutkowska- Krupka, W. Szczepański, W. Witkowski, M. Kwaśniewicz, W. Ignasiński oraz J. Kado. We wszystkich wystąpieniach przebijała życzliwość i troska o działkowców. Mocny głos oddał W. Szczepański, który przypomniał batalię działkowców o ustawę o ROD, która została uchwalona dzięki determinacji samych działkowców. Przestrzegł, że nic nie jest dane na zawsze i prawo często jest zmieniane. Dlatego działkowcy powinni być czujni i być razem, bo tylko w ten sposób są w stanie zagwarantować swój spokojny byt na działkach.

Sejmik zakończył się informacją Pani Przewodniczącej Zofii Szalczyk, że przygotowano projekt uchwały, ale wymaga ona dopracowania wskutek zgłoszonych w dyskusji nowych wątków i dlatego jej przejecie odłożona na następną sesję. Propozycja została przyjęta bez sprzeciwu. Pani przewodnicząca podziękowała działkowcom i gościom za aktywność i zgłoszone wnioski oraz przekazała życzenia dla wszystkich wielkopolskich działkowców.

Sesji towarzyszyła wystawa w holu Urzędu poświęconą ogrodnictwu działkowemu w regionie przygotowana przez Okręgi w Kaliszu, Pile i w Poznaniu.

dr Zdzisław Śliwa
Prezes Okręgu PZD w Poznaniu

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio