Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Rozwój ogrodu, budowa nowej infrastruktury i wspólne biesiadowanie w ROD „Południe” we Włocławku - 12.09.2018

Rodzinny Ogród Działkowy „Południe” jest położony w samym centrum Włocławka, otoczony blokami mieszkalnymi. Śmiało można określić ten ogród oazą zieleni pośród mniej lub bardziej rozlewającej się szarości blokowisk. Sobotnie popołudnie 01 września 2018 roku był dniem, w którym zarząd zorganizował Dzień Działkowca, mający w tym roku wyjątkową oprawę, gdyż przesłanki ku temu były wyjątkowe.

Prezes zarządu ROD „Południe” w pierwszych słowach powitania wszystkich gości stwierdził, że po dziesięcioleciach stagnacji i braku rozwoju ogród w końcu wkroczył w XXI wiek. Ten rozwój nie byłby możliwy gdyby nie przychylność określonych osób i fakt przynależności do stowarzyszenia ogrodowego posiadającego bogate doświadczenie w zarządzaniu i gospodarowaniu finansami jakim jest Polski Związek Działkowców. Bardzo istotnym aspektem jest przychylność i zrozumienie ze strony samorządu lokalnego, a dokładniej Prezydenta Miasta Włocławek, pana dr. Marka Wojtkowskiego oraz Zastępcy Prezydenta – p. Magdaleny Korpolak-Komorowskiej. Dzięki powyższym czynnikom udało się zaprojektować i co najistotniejsze zakończyć pierwszy etap budowy sieci kanalizacyjnej w ogrodzie.

Prezes zarządu ROD „Południe” p. Andrzej Ossowski po słowach powitania poprosił Prezesa Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD p. Piotra Gadzikowskiego oraz towarzyszącego mu Pierwszego Wiceprezesa Okręgu p. Leszka Konefała a także Prezydenta m. Włocławek – p. Marka Wojtkowskiego o uroczyste i zarazem symboliczne przecięcie wstęgi uruchomienia sieci kanalizacyjnej w ogrodzie. Wymienieni powyżej panowie pozostawili finalne przecięcie wstęgi prezesowi ogrodu jako gospodarzowi terenu. Zebrani działkowcy gromkimi oklaskami uczcili moment uroczystego otwarcia sieci kanalizacyjnej.

Po przejściu do budynku świetlicy odbyła się kontynuacja części oficjalnej Dnia Działkowca, podczas to której Prezes Okręgu i zarazem Członek Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców dokonał wraz ze swoim Pierwszym Wiceprezesem Okręgu uhonorowania wybitnie zasłużonych działkowców – brązowymi, srebrnymi odznakami Zasłużonego Działkowca. Przysłowiową wisienką na torcie było uhonorowanie Pana Andrzeja Ossowskiego Prezesa Zarządu ROD „Południe” – „Złotą Odznaką Zasłużonego Działkowca”. Aktu wręczenia dokonał Prezes Okręgu przekazując uhonorowanemu życzenia i słowa podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz ogrodu i działkowców od Prezesa PZD – p. Eugeniusza Kondrackiego. Po sali przetoczyła się burza oklasków i głośno wyrażanych słów poparcia oraz podziękowań.

Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważne dla miast są ogrody działkowe, jak istotną rolę spełniają oraz jak ważną sprawą jest ciągły ich rozwój, w tym unowocześnianie infrastruktury z budową nowej włącznie. Pan Piotr Gadzikowski rozwinął również temat zbliżających się coraz większymi krokami kampanię wyborczą do samorządów lokalnych. Podkreślił, że Polski Związek Działkowców wzorem lat poprzednich pragnie zachować pełną apolityczność w wyborach, jednocześnie apelując aby działkowcy jako obywatele czynnie wzięli udział w wyborach oddając swe głosy na osoby, którym bliskie sercu są problemy działkowców jak i rozwój ogrodnictwa działkowego w Polsce. Obecnemu na uroczystości Prezydentowi – p. Markowi Wojtkowskiemu, Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD wręczył symboliczną statuetkę, jako podziękowanie za dotychczasową pomoc udzieloną działkowcom.

Po części oficjalnej nastąpił czas wspólnego biesiadowania przy pysznych potrawach i tańce przy muzyce wykonywanej przez zaprzyjaźnionego muzyka.

Tekst i zdjęcia: Mariusz Zieliński

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio