Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

Jubileusz 35-lecia ROD „Goździk” w Płocku - 11.09.2018

1 września br. płocki Rodzinny Ogród Działkowy Goździk fetował jubileusz 35-lecia istnienia. Zarząd ogrodu przygotował niezwykłe i bardzo huczne obchody. Było widać, że ten dzień będzie przeżyty z wielką pompą i to się udało.

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego, hymnu działkowców oraz hejnału miasta Płocka, przy bardzo licznej frekwencji działkowców i ich rodzin prezes Zarządu ogrodu powitał wszystkich zebranych oraz gości. A wśród nich byli: p. Krzysztof Podlewski – prezes OM PZD w Warszawie oraz członek Krajowej Rady PZD, p. Jan Szczepanowski – wiceprezes OM PZD w Warszawie oraz członkowie ORM PZD w Warszawie, a także prezesi płockich Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Nie mogło tego dnia zabraknąć przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i powiatowych. Do ogrodu na wspólne świętowanie przybili zatem p. Piotr Zgorzelski – Poseł na Sejm RP, p. Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, p. Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płocka, P. Piotr Dyśkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka, p. Tomasz Kominek – Dyrektor płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego i Radny Miasta Płocka, p. Michał Sosnowski – Radny Miasta Płocka oraz p. Dariusz Kluge – Prezes POZPN.

Bezpośrednio po powitaniu prezes Marcin Werner przypomniał historię ogrodu omawiając najważniejsze wydarzenia z jego istnienia. Zebrani mogli wyobrazić sobie w jakim trudzie ogród ten powstawał i ile pracy włożyli działkowcy w to, aby ten ogród wyglądał tak, jak wygląda. Podkreślił również zaangażowanie wszystkich, którzy do tej pory zostawili cząstkę swojego życia pracując społecznie dla dobra działkowców i ogrodu. Prezes Marcin Werner w dalszej części zaznaczył, że jednym z najważniejszych wydarzeń było uchwalenie Ustawy o ROD, która daje bezpieczeństwo trwania ogrodów w całej Polsce. Dzisiaj one potrzebują wsparcia bowiem należy je unowocześniać na miarę XXI wieku, do czego zachęca nas Krajowa Rada PZD poprzez przyjęcie Otwartego Programu Rozwoju ROD. Zwrócił też uwagę na otrzymane wsparcie ze strony Urzędu Miasta Płocka dotyczące możliwości skorzystania z dotacji na rozwój płockich ogrodów. W imieniu prezesów płockich ogrodów podziękował za ten gest obecnym władzom Miasta.

W dalszej części działkowcy mogli podzielić się dożynkowym chlebem. W tej podniosłej chwili swój program zaprezentował Harcerski Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Płocka im. druha Wacława Milke. Grała również Gminna Orkiestra Dęta ze Staroźreb.
Nadszedł czas na wystąpienia gości. W imieniu Prezesa Polskiego Związku Działkowców p. Eugeniusza Kondrackiego głos zabrał Prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego p. Krzysztof Podlewski, który na ręce Prezesa Wernera przekazał okolicznościowy puchar wraz z listem Prezesa Związku. Podobny puchar Zarząd ROD otrzymał także od OZM PZD. Zaś za szczególną współpracę z płockimi ogrodami Prezes Podlewski wyróżnił medalem okolicznościowym 120-lecia ruchu działkowego Posła Na Sejm ROD Piotra Zgorzelskiego. Marszałka Województwa mazowieckiego Adama Struzika, Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego, jego Zastępcę Piotra Dyśkiewicza i dwóch radnych Miasta Płocka Tomasza Kominka i Michała Sosnowskiego. Te medale to podziękowanie za obronę ruchu działkowego, za wspieranie tego ruchu oraz za solidną współpracę.

Bardzo wymowną chwilą było wystąpienie Marszałka Województwa Mazowieckiego p. Adama Struzika, który odznaczył ogród „Goździk” wyróżnieniem okolicznościowym: medalem „Pro Masovia” za całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Podobny medal został wręczony również prezesowi ogrodu Marcinowi Wernerowi, które w tym czasie otrzymał gromkie i zasłużone brawa. Natomiast ci najbardziej zasłużeni działkowcy zostali wyróżnieni przez Marszałka okolicznościowymi dyplomami.
Kolejni goście zabierali głos, życząc wszystkim udanych plonów, dalszego rozwoju ogrodu i nieustannej jedności, która łączy ludzi dając im wspólny cel – ogród.

Wyjątkową chwilą było odsłonięcie Pamiątkowej Tablicy Jubileuszowej, którą ufundowali sami działkowcy. Główne motto „Tym, którzy tworzyli, tworzą i tworzyć będą naszą Zieloną Rzeczpospolitą” nawiązuje do hymnu wszystkich działkowców. Jej uroczystego odsłonięcia dokonał Prezes ogrodu Marcin Werner wraz z Prezesem OZM PZD Krzysztofem Podlewskim i Waldemarem Rudowskim – przedstawicielem działkowców z Goździka. Sam moment odsłonięcia podkreśliło 135 gołębi lecących w niebo nawiązując do 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 35 lat istnienia ogrodu.

Następnie wręczono odznaczenia związkowe oraz nagrody w konkursach ogrodowych. A było ich sporo: Wzorowa Działka Roku 2018, Wzorowa Altana Roku 2018, Działka 35-lecia Ogrodu, Wypieki Roku 2018 z nutą goździka, Nalewka Roku 2018 z nutą goździka oraz konkurs lotów gołębi pocztowych o puchar Prezesa ROD. Wspaniałe konkursy i ciekawe nagrody.

Po części oficjalnej rozpoczęto biesiadę działkową przy grochówce z wojskowego kotła, daniach z grilla, staropolskim bigosie i innych potrawach itp. Nie zapomniano również o torcie, którego smak poczuli wszyscy obecni.

To był dobry, wyjątkowy dzień. Działkowcy czuli, że to ich święto..że to jest święto całego ogrodu…I tak było.

Marcin Werner

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio