Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dni Działkowca w ROD „Złote Piaski” w Miliczu - 07.09.2018

W dniu 31 sierpnia 2018r. w Miliczu na terenie ROD „Złote Piaski” odbyła się kolejna w tym ogrodzie uroczystość Dni Działkowca. Tegoroczne Dni Działkowca zbiegły się z Jubileuszem 35-lecia ogrodu, były więc nadzwyczaj podniosłe. Rozpoczęły się uroczystą mszą celebrowaną przez Proboszcza miejscowej parafii, który w swojej homilii nawiązał do piękna przyrody, pracy rąk ludzkich, która zaowocowała tak ładnie zagospodarowanymi działkami, obfitymi plonami, Uroczystość Dni Działkowca miała miejsce przy pięknie odremontowanym Domu Działkowca pod nową wiatą, a wzięło w niej udział blisko 100 działkowców ogrodu.

Otwierająca uroczystość Prezes Ogrodu „Złote Piaski”- Pani mgr Beata Walkowiak nawiązała do dokonań jakie osiągnięto w tej kadencji w realizacji programu inwestycyjno-remontowego oraz w działalności na rzecz poprawy czystości, ochrony środowiska w ogrodzie i wokół niego, dziękując Zarządowi Okręgowemu za udzieloną pomoc finansową, prawną i za doradztwo. Impreza urozmaicona była występami ludowego zespołu pieśni i tańca z Cieszkowa.

Gościem Jubileuszowej uroczystości był Prezes okręgu wrocławskiego mgr Janusz Moszkowski, który w ciepłych słowach mówił o sukcesach obecnego Zarządu, a w szczególności o integracji działkowców wobec celów i zadań realizowanych w ogrodzie, a służących rodzinom wszystkich działkowców. Prezes OZ wręczył kilku zasłużonym działkowcom przyznane odznaki „Zasłużony Działkowiec” życząc dalszej owocnej działalności dla dobra ogrodu i działkowców oraz dalszej szerokiej współpracy ze społecznością lokalną, z samorządem gminnym prowadzoną przez obecny Zarząd ROD.

Podczas uroczystości wręczono działkowcom liczne dyplomy z tytułu uczestnictwa w konkursach „Wzorowa Działka”, kulinarnym, fotograficznym.

Do późnych godzin wieczornych działkowcy bawili się przy śpiewach zespołu z Cieszkowa częstując się potrawami z grilla i tradycyjną grochówką.

 

mgr inż. Anna Melska

Instruktor ds. Oświaty ogrodniczej

Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio