Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

90-lecie istnienia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Rezeda” we Wrocławiu - 05.09.2018

W dniu 1 września 2018 r. na terenie ROD „Rezeda” we Wrocławiu odbyły się Dni Działkowca połączone z obchodami 90-lecia istnienia Ogrodu. Na obchody ww. uroczystości Zarząd ROD zaprosił wszystkich działkowców z ROD „Rezeda”, licznych działaczy PZD, w tym Prezesa Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu mgr Janusza Moszkowskiego wraz z członkami Okręgowego Zarządu, Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej inż. Zofię Zielińską, liczną grupę Prezesów Zarządów ROD oraz Dyrektora Biura OZ mgr inż. Ewę Gaicką, którzy wzięli udział w obchodach. W obchodach uczestniczyli również inni zaproszeni goście, którzy ściśle współpracują i wspierają działania Zarządu ROD mające na celu rozwój Ogrodu.

Uroczystości otworzyła Prezes Zarządu ROD „Rezeda” Pani mgr Ewa Szajneman, która przywitała serdecznie wszystkich przybyłych gości i wygłosiła krótkie przemówienie nawiązujące do historii Ogrodu i osiągnięć w zakresie jego modernizacji i rozwoju. Wręczone zostały nagrody dla działkowców, którzy wzięli udział w ogrodowych konkursach oraz brązowe i srebrne odznaki „Zasłużony działkowiec”, które wręczyła Pani Prezes Zarządu ROD wraz z Prezesem Okręgowego Zarządu.

W dalszej części uroczystości odsłonięta została tablica pamiątkowa, ufundowana przez działkowców z ROD „Rezeda”, do odsłonięcia której zaproszony został również Prezes OZ.

Zarząd ROD „Rezeda” z okazji obchodzonego jubileuszu uhonorował również tablicami pamiątkowymi Prezesa Okręgowego Zarządu mgr Janusza Moszkowskiego oraz Dyrektora Biura OZ mgr inż. Ewę Gaicką, wyrażając swoje zadowolenie i podziękowanie za owocną i bardzo dobrą współpracę.

Uroczystość była bardzo dobrze zorganizowana, uczestnicy zadowoleni, a wszystko to odbywało przy akompaniamencie Zespołu Ludowego „Sycowiacy”, pokazach iluzjonisty oraz poskramiacza węży przy ciepłym posiłku serwowanym z grilla oraz domowych wypiekach przygotowanych przez działkowców.

Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych przy tańcach i wspólnym śpiewaniu.

 

mgr inż. Anna Melska

Instruktor ds. Oświaty ogrodniczej

Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio