Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Okręgowy Dzień Działkowca Okręgu PZD w Pile na ziemi Chodzieskiej - 04.09.2018

W dniu 1 września 2018 roku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nad jeziorem miejskim w Chodzieży odbyły się tegoroczne Okręgowe Dni Działkowca. Współorganizatorem Okręgowych Dni Działkowca był Starosta Chodzieski Julian Hermaszczuk oraz Burmistrza Miasta Chodzieży Jacek Gursz.

Imprezie towarzyszyła wystawa plonów dziewięciu chodzieskich rodzinnych ogrodów działkowych pn. KORSO oraz wystawa producentów żywności ziemi chodzieskiej w ramach  Festiwalu Smaki Ziemi Chodzieskiej. Swoje stoisko wystawiło również Koło Pszczelarzy z Chodzieży.

Uroczystość rozpoczęto od powitania zaproszonych gości, którzy przybyli na uroczystość: Starostę Chodzieskiego Juliana Hermaszczuk, Wicestarostę Chodzieskiego Mirosława Juraszek, Przewodniczącą Rady Powiatu Chodzieskiego Kingę Buszkiewicz, Burmistrza Chodzieży Jacka Gursz, Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jerzego Kado, Wiesława Łyczykowskiego z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Kamilę Szejner Wójt Gminy Chodzież,  Asystent Posła PSL Krzysztofa Paszyka – Kamila Górskiego, Prezesa Koła Pszczelarzy Chodzież Zygmunta Jańczak oraz reprezentacje działkowców z rodzinnych ogrodów działkowych okręgu pilskiego i miasta Chodzieży.

Wprowadzono poczty sztandarowe  Polskiego Związku Działkowców Okręg w Pile oraz Koła Pszczelarzy z Chodzieży. Odegrano hymn państwowy oraz związkowy.

Oficjalnego otwarcia Okręgowych Dni Działkowca dokonał Prezes Okręgu PZD w Pile Marian Praczyk , który serdecznie powitał licznie przybyłych członków samorządów ROD okręgu pilskiego wraz z działkowcami oraz laureatów konkursów organizowanych przez OZPZD w Pile. W swoim wystąpieniu  odniósł się do  tradycji obchodów Dnia Działkowca oraz imprez organizowanych z tej okazji w ogrodach i wystaw plonów na terenie miast dla społeczności lokalnych.

Następnie wręczono odznaczenia związkowe. Aktu dekoracji dokonali Marian Praczyk członek Krajowej Rady PZD oraz Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD w Pile, Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie.

Sekretarz Okręgu PZD w Pile Marian Ostaszewski ogłosił laureatów konkursów  okręgowych ogłoszonych  przez OZPZD dla ROD i działek w 2018 roku .

W konkursie "Rodzinny Ogród Działkowy Roku": I miejsce zajął ROD "Zielony Zakątek" w Chodzieży, II miejsce ROD GWDA w Pile, III miejsce ROD "Kolejarz w Pile, IV miejsce ROD "Kolejarz" w Czarnkowie. W konkursie krajowym pn. "ROD ROKU " Okręg Pilski reprezentował będzie  w 2019 roku ROD "Zielony Zakątek" z Chodzieży.

W konkursie "Wzorowa Działka Roku" laureatami zostało 12 działek, które uzyskały maksymalna ilość punktów. Spośród  laureatów w drodze losowania wyłoniono działkę z ROD "Malwa" w Pile której użytkownikami są Renata i Grzegorz Sawińscy. Działka ta weźmie udział  w konkursie krajowym w 2019 roku.

Laureaci konkursów okręgowych otrzymali puchary, dyplomy, nagrody pieniężne i rzeczowe.

Starosta Chodzieski Julian Hermaszczuk oraz Burmistrz Chodzieży Jacek Gursz wręczyli nagrody rzeczowe, puchary oraz podziękowania wszystkim Rodzinnym Ogrodom Działkowym miasta Chodzieży za  wystawę KORSO.

Podziękowania dla ROD powiatu chodzieskiego za przygotowanie wystawy oraz koszy dożynkowych przekazał wszystkim Prezesom ogrodów Prezes Okręgu Pilskiego PZD Marian Praczyk.

Następnie wystąpili goście: Jerzy Kado – rady Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Starosta Chodzieski Julian Hermaszczuk, Burmistrz Chodzieży, Wójt gminy Chodzież Kinga Buszkiewicz, którzy w swoich wystąpieniach złożyli działkowcom spokoju w ogrodach i na działkach oraz przekazali życzenia z okazji Dnia Działkowca.

Pan Wiesław Łyczykowski odczytał list od Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego. Życzenia dla działkowców od Posła na Sejm Krzysztofa Paszyka odczytał Asystent Kamil Górski.

Życzenia do działkowców przesłali również: Poseł na Sejm Maria Janyska, władze Powiatu Wągrowieckiego – Przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Osuch, Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc i Wicestarosta Michał Piechocki. Burmistrz Chodzieży Jacek Gursz podziękował za współpracę i zaangażowanie w sprawy rodzinnych ogrodów działkowych Prezesowi Okręgu PZD Marianowi Praczyk i Marii Fojt Wiceprezes Okręgu PZD. Wręczył im pamiątkowe statuetki.

Marian Praczyk podziękował wszystkim za przekazane życzenia. Podziękował bardzo serdecznie Staroście i Burmistrzowi  za pomoc organizacyjną i finansową przy organizacji Okręgowych Dni Działkowca. Zarządom Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta Chodzieży za piękne stoiska z owocami, kwiatami i warzywami.

Na zakończenie części oficjalnej wręczono zaproszonym gościom oraz współorganizatorom kosze dożynkowe.

Uczestnicy Okręgowych Dni Działkowca wysłuchali koncertu zespołu VASYL JUNIOR – cygańskie gwiazdy, który sponsorował Starosta Chodzieski.

 

Andrzej Kierzkowski

Okręg PZD w Pile

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio