Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Rozmowy o problemach działkowców z Posłem Tomaszem Lenz. - 27.08.2018

W biurze Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD w  dniu 21 sierpnia odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD: Piotra Gadzikowskiego – Prezesa Okręgu, Pawła Popielarza – Członka Okręgowej Rady i Anny Bołądź – zastępcy dyrektora biura okręgu z posłem na Sejm RP - Tomaszem Lenz, kandydatem na prezydenta miasta Torunia. Omówione zostały główne potrzeby i problemy rodzinnych ogrodów działkowców, zlokalizowanych na terenie miasta, w tym szczególnie konieczność pozyskiwania środków finansowych na modernizację infrastruktury ROD, powiększanie terenów istniejących ROD, czy walka z mieszkalnictwem w ogrodach.

Poseł wskazał na możliwość poszerzenia współpracy z PZD w zakresie unowocześnienia i dostosowania istniejących świetlic w ogrodach działkowych z udziałem finansowym miasta, w celu wykorzystania ich do organizowania działań społecznych, skierowanych do wszystkich mieszkańców np. osób starszych czy matek z małymi dziećmi. Rozwiązanie takie dałoby obopólne korzyści i w pełni wpisuje się w Otwarty Program Rozwoju ROD, przyjęty przez Krajową Radę PZD. Dzięki takiej współpracy ogrody działkowe miałyby szansę pozyskać pieniądze na modernizację infrastruktury, a w zamian społeczność lokalna mogłaby korzystać z prelekcji czy innych zajęć w takich obiektach. Otwarcie się na takie działania pozwoliłoby także zainteresować uprawą działek potencjalnych nowych użytkowników. W rozmowach zwrócono też uwagę na aspekty ekologiczne, polegające na braku systemowego rozwiązania w mieście odbioru bioodpadów z terenów ROD. Drugą pilną potrzebą w tym zakresie jest konieczność skanalizowania ogrodów działkowych, co wiąże się z dużymi kosztami i wymaga wsparcia ze źródeł zewnętrznych. Są to zadania, nad którymi powinny pochylić się przyszłe władze samorządowe. Pan Lenz był wyraźnie zaskoczony skalą poruszanych problemów, w związku z czym wyraził chęć kontynuowania rozmów w najbliższym czasie.

 

Opracowanie:

Mgr inż. Anna Bołądź – z-ca dyrektora biura Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio