Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Jubileusz 40-lecia ROD „Jastrobet” w Jastrowiu - 22.08.2018

18 sierpnia 2018 r. działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jastrobet” w Jastrowiu świętowali swój Jubileusz 40-lecia powstania ogrodu. W uroczystości wziął udział Andrzej Kierzkowski członek Okręgowego Zarządu PZD w Pile.
Włodzimierz Robaszewski Prezes Zarządu ROD w swoim wystąpieniu nawiązał do historii powstania ogrodu, złożył życzenia działkowcom, podziękował władzom samorządowym i burmistrzowi Jastrowia za wsparcie w organizację Jubileuszu oraz kierownictwu Okręgu w Pile za pomoc w rozwiązywaniu działkowych problemów.


Przedstawiciel Okręgu Andrzej Kierzkowski złożył życzenia i przekazał pamiątkowy puchar wraz z dyplomem od Prezesa Polskiego Związku Działkowców, czapeczki związkowe, znaczki organizacyjne oraz flagi związkowe, a od Prezesa Okręgu w Pile pamiątkowy grawerton.
Nadleśnictwo w Jastrowiu przekazało dla ogrodu 15 szt. sadzonek krzewów ozdobnych oraz materiały i foldery promocyjne dotyczące lasów państwowych.
Uhonorowano zasłużonych działkowców: Teresa Cimoszko, Tadeusz Rola i Jan Wawrycz – „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców, Krystyna Szymańska – złotą odznaką „Zasłużony Działkowiec”, Jadwiga Mikołajczyk i Jerzy Mikołajczyk – srebrną odznaką „Zasłużony Działkowiec”.
Były konkursy z nagrodami dla działkowców i zabawa, która trwała do późnych godzin wieczornych.


AK

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.