Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dotacje gminne dla płockich ROD - 01.08.2018

Na podstawie uchwały Rady Miasta Płocka rodzinne ogrody działkowe zlokalizowane na terenie Płocka mogły ubiegać się o dofinansowanie do planowanych inwestycji i remontów w ROD. Na ten cel radni przeznaczyli łącznie 200 tys. zł. Dofinansowanie mogło stanowić aż 80% całej kwoty, ale nie więcej niż 30 tys. zł. 

Z powyższej możliwości skorzystało 9 rodzinnych ogrodów działkowych, które otrzymały dotacje:

 1. ROD „Żwirki i Wigury” – budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej 0,4 kV – 30 000 zł;
 2. ROD „Budowlani” – budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej 0,4 kV – 30 000 zł;
 3. ROD „Goździk” – wykonanie modernizacji urządzeń energetycznych (rozdzielnie energetyczne) – 27 040 zł;
 4. ROD „Lotnisko” – budowa budynku administracyjno-biurowego nietrwale połączonego z gruntem – 24 000 zł;
 5. ROD „Pod Gruszą” – remont budynku świetlicy ogrodu -  28 800 zł;
 6. ROD „Kaprys” – budynek administracyjno – socjalny – 26 400 zł;
 7. ROD „Nadwiślański” – roboty elektryczne -0 14 874,54 zł;
 8. ROD „Targówek” – wykonanie chodnika w alejkach ogrodu – 7 000 zł;
 9. ROD „Złote Piaski” – oświetlenie dróg wewnętrznych ogrodu –
  11 925,46 zł.

Gratulujemy zarządom ROD, które zadbały o rozwój swoich ogrodów działkowych i podjęły działania w celu uzyskania powyższych środków. Docenić należy także płockich radnych, którzy jak widać, chętnie pomagają ogrodom w swoim mieście.  

Przypomnijmy, iż nie byłoby to możliwe, gdyby nie art. 17 ustawy z dnia 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, dzięki któremu samorządy mają podstawę prawną do przeznaczania środków finansowych na potrzeby inwestycyjno – remontowe w ROD.

Liczymy, że także inne samorządy będą brały dobry przykład z płockich radnych i dzięki temu nasze ogrody będą mogły się rozwijać i będą coraz piękniejsze.   

AR

Powrót

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio