Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury w ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp w 2018 roku, przy pomocy dotacji celowej z budżetu Gminy. - 30.07.2018

W kolejnym już roku ogród nasz otrzymuje dotacje celowe z budżetu Miasta i Gminy, które wspomagają naszą coroczną rozbudowę i modernizacje ogrodowej infrastruktury. Wzorem jest aktywne działanie zarządu ogrodu, oraz przychylne stanowisko Burmistrza i Starosty oraz Rady Miejskiej i Powiatowej do ROD. Sprzyjającym warunkiem i dowodem są liczne spotkania, wnioski, zapraszanie  samorządowców do ogrodu i ich udział w uroczystościach ogrodowych oraz otwartego programu ogrodu dla społeczności  Miasta Środy Wlkp który od kilku lat działa i stwarza warunki do zdecydowanych godnych naśladowania rezultatów korzystnych dla ogrodu.


Kolejne zaplanowane i uchwalone inwestycje na WZS w 2018 roku rozpoczęte. Budowa chodnika z płytek betonowych na podsypce piaskowej na alejce Wiśniowej zakończone przygotowane do odbioru… Zakończyła się budowa drugiej części chodnika z płytek betonowych na podsypce piaskowej z oporem krawężnikowym na alejce Porzeczkowej, przygotowana do  odbioru… Trwa budowa magazynku zaplecza gospodarczego przy nowo powstałej alejce Malinowej oraz budujemy tam chodnik z płytek betonowych.

Do miejsca budowy zaplecza gospodarczego doprowadzono instalacje elektryczną, oraz wykonuje się oświetlenie przyległego terenu i alejki Malinowej. Doprowadzimy również tam instalacje wody miejskiej. Zakończenie prac inwestycyjnych i remontowych w 2018 roku planuje się przed  świętowaniem Rodzinnego Dnia Działkowca z udziałem zaproszonych spodziewanych sponsorów i Władz Samorządowych który odbędzie się 25 sierpnia br na terenie ROD i w dniu tym dokonamy komisyjnego odbioru wykonanej modernizacji infrastruktury ogrodu. 
Koszty inwestycji zamkną się kwotą 45.000.00 zł brutto w tym Dotacja Celowa 25.000.00 zł z budżetu Gminy. Dziękujemy Władzą Samorządowym za coroczne wsparcie finansowe dla naszego ROD

Efektem zrozumienia i wspaniałej współpracy z Samorządowcami jest sfinansowanie przez Gminę zakupu na potrzeby ogrodu 7 kompletów stołów i ławek biesiadnych za kwotę 2500zł. Jest to dowód uznania za wzorowe gospodarowanie w ROD i dla społeczności rozwijającego się Miasta Środy Wlkp.
Treść.   Zenon Król.         
Zdjęcia. Zbigniew Szczepański.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.