Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki z wizytą na Śląsku! - 27.07.2018

W miniony czwartek 19.07 br. miała miejsce szczególna wizyta, na Śląsk przybył Prezes Polskiego Związku Działkowców Pan Eugeniusz Kondracki.

Otwarcia narady dokonał Prezes Okręgu Śląskiego Pan Józef Noski, który serdeczne powitał znamienitego gościa oraz aktyw Okręgu Śląskiego przybyły na spotkanie.

Pan Eugeniusz Kondracki Prezes PZD wygłosił przemówienie w którym podkreślił szczególną rolę Związku dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polsce. Przekazał informację, iż jest wiele regionów w których zapotrzebowanie na działki jest ogromne. Jest to spowodowane  czynnikami społecznymi tj. potrzebą rekreacji i wypoczynku czy rozwoju programów polityki społecznej w Polsce – program 500+.

Rolą Polskiego Związku Działkowców jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, by przy aktywnym działaniom Związku powstawały nowe ogrody działkowe w Polsce. Ponieważ jest to proces długotrwały, należy do współpracy zachęcić i zaprosić samorządy lokalne. Duże znaczenie dla zawiązania owocnej współpracy mają powołane Kolegia Prezesów. Członkowie Kolegiów żyjąc w danej społeczności znają jej potrzeby, powinni być aktywni, a ich działania widoczne dla społeczeństwa.

Poruszony również został temat RODO. Pan prezes Kondracki powiedział, że program budowy siedzib jest ściśle związany z rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych. Program ma na celu poprawę infrastruktury w ROD, oraz poprzez zapewnienie biur dla urzędującego Zarządu prawidłowe przechowywanie prowadzonej dokumentacji w ROD.

Poruszył sprawę projektu specustawy, który dzięki dialogu pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury oraz Polskiego Związku Działkowców udało się zmienić. Ważnym posunięciem dla obrony terenów działkowych było przygotowanie silnego stanowiska, które odzwierciedla opinię wszystkich ogrodów zrzeszonych w PZD.

W trakcie dyskusji Pan Prezes odpowiadał na pytania zadawane przez zebranych działaczy. Dotyczyły one bieżących spraw w Związku, jak i działalności Okręgu Śląskiego. Odpowiedzi były wyczerpujące, zawierały wytyczne jak należy rozwiązać dany problem.

Kończąc naradę Prezes Okręgu Śląskiego Pan Józef Noski wręczył kwiaty Prezesowi PZD Panu Eugeniuszowi Kondrackiemu w podzięce za przybycie.

 

Tekst i zdjęcia: Dominika Wojciechowska

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.