Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szlifowanie diamentów, czyli pogłębianie wiedzy o DGCS PZD System w Okręgu Toruńsko-Włocławskim PZD. - 23.07.2018

Niczym szlifowanie diamentu by uzyskać brylant o wysokiej wartości można nazwać szkolenia z obsługi programu DGCS PZD System, programu do szerokorozumianego zarządzania rodzinnymi ogrodami działkowymi w Polskim Związku Działkowców. Należy podkreślić, że jest to system komputerowy dedykowany wyłącznie dla ogrodów należących do PZD, a więc program unikatowy, jedyny w swoim znaczeniu.

Władze Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD dostrzegając konieczność dokształcania użytkowników programu, a warto wspomnieć, że na 206 ROD w Okręgu aż 101 na chwilę obecną korzysta z programu DGCS PZD System, prowadzone są dalsze szkolenia w zakresie poznawania jak i utrwalania wiedzy z możliwości, które drzemią w tym wyjątkowym oprogramowaniu.

Dnia 10 lipca 2018r. odbyło się drugie szkolenie podczas którego przedstawiciele kilku toruńskich ogrodów przy pomocy okręgu dokonali najnowszej aktualizacji programu DGCS PZD System polegającej na dostosowaniu programu do RODO- rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych osobowych. Rozplanowanie szkoleń tak, aby odbywały się one w jak najmniejszych grupach jest świetnym rozwiązaniem, dającym zarządom ROD możliwość zadawania dowolnej ilości pytań, co sprawia, że łatwiej jest przyswoić nabywaną wiedzę, a szkolący są w stanie podejść do każdego uczestnika szkolenia indywidualnie, co natomiast pozwala na dokładniejsze i bardziej przejrzyste omówienie każdego z pojawiających się problemów.

Pozytywnie zaskakujący jest fakt, że z programu korzystają zarówno starsi przedstawiciele zarządów, jak i młodsi. Wielokrotnie zdarzają się sytuacje, kiedy to właśnie Ci starsi, bardziej doświadczeni pomagają i udzielają wskazówek dotyczących programu tym młodszym.

Z każdym kolejnym etapem poznawania programu DGCS PZD System przedstawiciele zarządów ROD czują się pewniejsi w sprawach komputerowych. Na chwilę obecną wszyscy, którzy odbyli kolejne etapy szkoleń zgodnie stwierdzają, że program jest ciekawy, przejrzysty i przede wszystkim jest ogromnym ułatwieniem dla członków zarządów ROD.

Zaproszeni goście bardzo chętnie przybywają na szkolenia z programu ponieważ są chętni przyswajania kolejnych informacji, a dodatkowo cieszą się, że po szkoleniu jest możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy ogrodami, udzielania rad i podpowiedzi, a przede wszystkim omówienia nowości i spraw dotyczących Polskiego Związku Działkowców.

 

Opracowanie:

Oliwia Ciechomska

Maria Dąbrowska

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.