Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

RODO – nie taki diabeł straszny… - 20.07.2018

RODO to słowo w ostatnich tygodniach przejawia się co krok, napotykamy na ten skrót chyba w każdej dziedzinie życia. Dowiadujemy się również często o różnych przypadkach absurdów wywoływanych nadinterpretacją pewnych urzędów czy instytucji publicznych. Dzięki temu, że w ramach Stowarzyszenia Ogrodowego PZD mamy powołane w Jednostce Krajowej - Biuro Prawne, możemy czuć się bezpieczni, iż regulacje prawne związane z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu UE w sprawie ochrony i przetwarzania danych osobowych będą prawidłowo opracowane na potrzeby rodzinnych ogrodów działkowych.

Szkolenia w tej mierze są nad wyraz konieczne, gdyż zarządy rod pragną czuć się pewnie, posiadając wiedzę w zakresie Ustawy i rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych osobowych. Na terenie Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD odbywają się szkolenia w tym zakresie przy użyciu sprzętu audiowizualnego. Szkolenia prowadzi specjalista w zakresie ochrony danych osobowych p. Stanisław Rusowicz, który pełni funkcję Inspektora danych w kilku instytucjach państwowych. Dzięki wykładom, prowadzonym przez takiego specjalistę, możliwe jest uzyskanie odpowiedzi na każde wręcz pytanie dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych. Należy zauważyć, że Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców przyjął i wdrożył do obiegu prawnego stosowne dokumenty, jak i wzory formularzy niezbędnych do sprostania wymogom unijnym. To ogromna pomoc dla osób pełniących społecznie funkcje w zarządach rod.

W dniu 13 lipca 2018 roku odbyło się szkolenie kolejne dla zarządów rod miasta Torunia. Zostało ono podzielone na dwie tury z racji ogromnego zainteresowania ze strony zarządów rod. Frekwencja dopisała, gdyż 100% ogrodów reprezentowane było przez swoich prezesów, a często i sekretarzy rod, pragnących rozwiać swoje wątpliwości: co i w jakiej mierze powinni zrobić w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych, a także jak dostosować pomieszczenia, w których przechowywana jest dokumentacja działkowców.

 

Piotr Gadzikowski – prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.