Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy z ROD "Zdrowie" w Rzeszowie pozbawieni dojazdu do działek - 13.07.2018

Rodzinny Ogród Działkowy „Zdrowie” położony w Rzeszowie w rejonie ulicy Wieniawskiego znajduje się w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców, położony jest na dwóch działkach geodezyjnych, sąsiadujących z nieruchomościami będącymi własnością osób fizycznych i dewelopera budującego osiedle mieszkaniowe. Nieruchomości te w części użytkowane są jako droga gruntowa. Specyficzne ukształtowanie terenu oraz istniejąca w tym rejonie zabudowa powoduje, iż przez tę drogę istnieje jedyny dojazd do działek położonych w górnej części ogrodu. 

Prywatny deweloper realizujący w sąsiedztwie ogrodu budowę osiedla mieszkaniowego czyni przeszkody działkowcom w korzystaniu z nieruchomości będącej jego własnością. Zapomniał tylko, że droga jest potrzebna nie tylko działkowcom, ale również mieszkańcom powstającego osiedla oraz właścicielom pozostałych działek powyżej budowanego kompleksu mieszkaniowego. Przeprowadzona przez Okręg Podkarpacki analiza zapisów starych dokumentów dotyczących stosunków własnościowych w gminie Słocina wykazała, że z użytkowaniem wieczystym działek ogrodu połączona jest służebność prawa przejazdu i przechodu przez działki, które obecnie tworzą sporną drogę. Wpisy tej służebności istniały w starych dokumentach wieczystoksięgowych, ale zostały niestety błędnie pominięte w nowych księgach wieczystych urządzonych dla działek ogrodu. Fakt ten skrzętnie wykorzystał deweloper blokując możliwość przejazdu już nie tylko pod względem prawnym, ale jak najbardziej rzeczywistym poprzez ustawienie szlabanu, zapory i ogrodzenia. 

Po terenowym spotkaniu Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa radni opracowali uchwałę w sprawie zapewnienia ogólnodostępnej drogi publicznej. Na sesji Rady Miasta w dniu 10 lipca uchwała komisji spotkała się z negatywnym zdaniem Prezydenta Miasta Rzeszowa, który nie wyraził zgody na takie rozwiązanie, uważając że miasto już udzieliło pomocy prawnej wszystkim, którzy w związku ze służebnością drogi koniecznej chcą wystąpić do sądu. W chwili obecnej sytuacja nie uległa zmianie, deweloper nadal trwa w swoim uporze, wciąż utrudniając życie działkowcom i mieszkańcom.  

Ponieważ wszelkie podejmowane przez Okręg Podkarpacki próby ugodowego rozwiązania zaistniałego sporu nie przyniosły pozytywnego rezultatu, Okręg złożył pozew do sądu o uzgodnienie treści księgi wieczystej wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia. Okręg Podkarpacki wraz z Zarządem ROD „Zdrowie” podejmuje wszelkie działania w celu zabezpieczenia interesu działkowców, którzy muszą mieć zapewniony swobodny dostęp do swoich działek. 

 

W.M.

 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio