Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Budowa siedzib dla Zarządów ROD na terenie działania Okręgu PZD w Kaliszu - 12.07.2018

Budowa siedzib dla Zarządów ROD jest jednym z priorytetów działania Okręgu w Kaliszu i Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Na naszym terenie działania 30 ROD nie posiada własnych pomieszczeń biurowych.

Okręg PZD w Kaliszu przyjął na posiedzeniu Okręgowego Zarządu PZD w dniu 25 maja 2018 roku własny program budowy siedzib, który jest realizowany przez zarządy ROD. Ogrody nie posiadające siedzib na walnych zebraniach sprawozdawczych w 2018 roku podjęły uchwały w sprawie budowy takich siedzib lub zakupu nowych budynków drewnianych, jak również adaptacji i modernizacji istniejących budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe.

Budowa lub adaptacja istniejących pomieszczeń jest niezbędna w świetle nowego Programu RODO, po wejściu rozporządzenia unijnego dotyczącego ochrony danych osobowych i zabezpieczenia dokumentów istniejących i stosowanych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Zarządy ROD na walnych zebraniach sprawozdawczych przy podejmowaniu stosownych uchwał oprócz posiadanych własnych środków finansowych podejmowały uchwały o zaciągnięciu pożyczek z Funduszu Samopomocowego Krajowej Rady PZD oraz opłat działkowców na budowę i modernizację siedzib. Okręg PZD w Kaliszu w ramach posiadanych środków na Funduszu Rozwoju dofinansowuje Zarządy ROD do remontu i modernizacji posiadanych pomieszczeń oraz budowy i zakupu nowych obiektów.

Okręg PZD oprócz wsparcia finansowego służy pomocą organizacyjną w realizacji zadań.

Również Ogrody występują do samorządów lokalnych o pomoc finansową i niewielkie wsparcie finansowe uzyskują.

Na koniec czerwca 2018 roku na 30 ROD nie posiadających własnych siedzib w 12 Rodzinnych Ogrodach Działkowych trwa budowa nowych siedzib oraz modernizacja pomieszczeń gospodarczych, a w 6 ROD trwa procedura zakupu nowych budynków drewnianych oraz używanych i ich adaptacji na biura ROD zgodnie z uchwałami walnych zebrań.

Należy wspomnieć, że 12 Rodzinnych Ogrodów Działkowych do czasu budowy lub zakupu budynków i zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych, posiadaną dokumentację będzie przechowywać w szafach metalowych w siedzibach urzędów gmin i spółdzielni mieszkaniowych oraz sąsiadujących ROD.

Wielkość budowanych lub adaptowanych i modernizowanych pomieszczeń wynosi od 20 m² do 50 m². Zakończenie robót przewidujemy do końca 2018 roku.

DYREKTOR BIURA JERZY WDOWCZYK

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.