Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Półmetek szkoleń dla nowych działkowców z Warszawy i okolic. - 11.07.2018

Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD, podobnie jak w latach poprzednich, także w bieżącym roku realizuje plan szkoleń dla nowych działkowców. W związku z niesłabnącym zainteresowaniem użytkowaniem działek w ROD, w  trwającym sezonie zakończyło się już 7 z 14 zaplanowanych na ten rok cyklów szkoleniowych, na które kierują przyszłych działkowców zarządy ogrodów.

Szkolenia realizowane są w ośrodku szkoleniowym OZM PZD w Warszawie w formie prezentacji multimedialnych połączonych z dyskusją i pytaniami działkowców. W szkoleniu uczestniczą kandydaci na działkowców z terenu Warszawy i ROD z okolic stolicy. Cykl szkoleniowy składa się z trzech wykładów realizowanych w ciągu trzech dni (w sumie około 12 godzin szkoleniowych), a zajęcia prowadzone są przez instruktora krajowego SSI PZD, instruktora etatowego OZM PZD, dyrektora biura OZM PZD  oraz specjalistę z SGGW w Warszawie.

Pierwszy dzień szkolenia poświęcony jest zapoznaniu nowych działkowców z prawidłowym zagospodarowaniem działki zgodnie z regulaminem ROD (w tym z zasadami usuwania drzew) oraz z najważniejszymi przepisami ustawy o ROD i statutu PZD. Nowi działkowcy mogą także dowiedzieć się wszystkiego na temat szczegółów związanych z nabywaniem prawa do użytkowania działki. Zajęcia prowadzone są przez instruktora etatowego OZM PZD oraz  dyrektora biura OZM PZD.

Kolejne dwa dni szkolenia poświęcone są m. in. zasadom uprawy gleby, odpowiedniemu doborowi, ochronie i pielęgnacji drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych (w tym trawników), a także koncepcjom modernizacji działek i altan oraz planowaniu nasadzeń. Zajęcia drugiego dnia prowadzone są przez sadownika-specjalistę z SGGW, a wykłady w ostatnim dniu szkoleń prowadzi instruktor krajowy SSI PZD oraz architekt krajobrazu.

Największym zainteresowaniem cieszą się zdecydowanie zajęcia poświęcone uprawie drzew i krzewów ozdobnych, zakładaniu trawników oraz urządzaniu działek rekreacyjnych i ich modernizacji, co świadczy o wyraźnym trendzie w obecnym sposobie użytkowania działek w ROD. Wynika to głównie z faktu, iż przeważająca część (90%) nowych użytkowników działek to ludzie młodzi lub w sile wieku, którzy nadają działkom, w większości, charakter rekreacyjno-wypoczynkowy.

Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu oraz wydawnictwa związkowe. Bardzo często po odbyciu kursu, mimo początkowej niechęci do odbycia szkolenia, działkowcy podkreślają, iż treści przekazane przez prowadzących były cenne i wyjaśniły wiele spraw, zachęciły do modernizacji działki i jej prawidłowego użytkowania.

Na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie zauważalny jest wzrost zainteresowania użytkowaniem działek, co przekłada się na frekwencję na szkoleniach dla nowych działkowców. W roku bieżącym, średnio w każdym cyklu bierze udział około 40 osób. W ciągu ostatnich 4 lat w samej Warszawie szkolenia przechodzi średnio blisko 1000 osób rocznie. Zajęcia oraz poruszana na nich tematyka jest bardzo dobrze oceniana przez uczestników i każdorazowo podkreślana jest przez nich przydatność przekazywanych informacji w codziennym użytkowaniu działki. Latem i jesienią 2018 roku odbędzie się jeszcze 7 szkoleń dla nowych użytkowników działek, na które zapraszamy nie tylko nowych, ale wszystkich zainteresowanych działkowców.

 

Maciej Aleksandrowicz

st. instruktor ds. ogrodniczych

OZ Mazowiecki PZD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.