Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Letnie posiedzenia kolegiów prezesów ROD w Okręgu Poznańskim PZD. - 10.07.2018

Na początku lipca 2018 r. odbywają się posiedzenia Kolegiów Prezesów ROD. Pierwsze z Kolegiów odbyło się w Międzychodzie, kolegium to zrzesza 7 rodzinnych ogrodów działkowych. W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu Pan Jerzy Kucznerowicz.  Kolegia Prezesów odbyły się również w Gnieźnie, z udziałem Dyrektor Biura OZ PZD oraz Śremie, z udziałem wiceprezesa OZ PZD w Poznaniu Roberta Klimaszewskiego. Podczas posiedzeń omawianych jest wiele tematów związanych z bieżącą sytuacją Związku. Podczas posiedzeń Kolegiów omówiono zmiany w Regulaminie ROD, które wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2019 roku. W dniu 28 czerwca br. Krajowa Rada PZD uchwaliła nowelizację Regulaminu ROD. Ta zmiana była przede wszystkim podyktowana koniecznością  dostosowania regulaminu ROD do nowych zapisów statutowych, wprowadzających szereg rozwiązań, które należało włączyć w obieg prawa związkowego. Nowelizacja nie polega jednak tylko na dostosowaniu regulaminu do statutu, ale obejmuje również korektę niektórych przepisów w stworzenie optymalnych warunków do korzystania z działek i funkcjonowania ogrodów.                     Jednym z najważniejszych obecnie w jest polityka ochrony danych osobowych w Polskim Związku Działkowców. Podczas posiedzeń kolegiów przedstawiono zadania dla zarządów ROD, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych działkowców. Ważnym tematem była również budowa siedzib dla zarządów ROD, problem dotyczy 42 ogrodów działkowych w ramach całego Okręgu, które nie posiadają Biura Zarządu, ani Domu Działkowca, co jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych. W ramach programu ustalono kilka propozycji rozwiązania sytuacji. W części ogrodów działkowych, już w tym roku na walnym zebraniu działkowcy zdecydowali o budowie siedziby dla zarządów ROD, cześć ogrodów rozpocznie jeszcze budowę w tym roku po odbyciu nadzwyczajnego walnego zebrania. W innych przypadkach zastosowano takie rozwiązania jak wynajem pomieszczenia na potrzeby Biura.  Ważnym tematem było również wdrożenie programu DGCS w ogrodach działkowych. Prezesi ROD podczas posiedzeń zgłaszali potrzebę dodatkowego szkolenia zorganizowanego przez Okręg dotyczącego modułu finansowo – księgowego programu.                                                                                                                W kolejnych dniach lipca odbędą się wszystkie posiedzenia Kolegiów prezesów ROD w innych rejonach Okręgu Poznańskiego.

 

AW

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.