Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie Prezesów ROD z Prezydentem Koszalina - 02.07.2018

W dniu 27 czerwca 2018 roku członkowie Kolegium Prezesów ROD spotkali się z Prezydentem Koszalina.  celem spotkania było przedstawienie Prezydentowi Koszalina głównych problemów funkcjonowania 17 ROD znajdujących się na terenie miasta.  Na wstępie Przewodniczący Kolegium przedstawił  Prezydentowi stan poosiadania rodzinnych ogrodów działkowych w Koszalinie oraz główne problemy  ich funkcjonowania dotyczące rozbudowy infrastruktury ogrodowej, utrzymania porządku wokół ogrodów,  ewentualnych likwidacji ogrodów, współpracy z władzami miasta.  W dalszej części przedstawiciele poszczególnych ROD przedstawili swoje oczekiwania w stosunku do władz miasta w zakresie wspierania ROD we wszystkich aspektach ich działalności a w szczególności wsparcia finansowego dla rozwoju infrastruktury ogrodowej.

Prezydent Koszalina w swoim wystąpieniu odniósł się do poszczególnych zgłaszanych problemów. Wiele spraw zostało wyjaśnionych, w zakresie prowadzonych wokół ogrodów inwestycji miejskich, utrzymania czystości i usuwania odpadów oraz możliwości wsparcia finansowego dla ROD.  Biorąc pod uwagę fakt, ze było to od dłuższego czasu pierwsze spotkanie w takim gronie należy je uznać za bardzo pożyteczne. Każda ze stron miała możliwość przedstawienia swojego stanowiska. Spotkania będą kontynuowane. W celu rozwiązania pilnych problemów związanych z usuwaniem odpadów na prośbę  Prezydenta  Kolegium spotka się z osobami zarządzającymi spółkami miejskimi odpowiedzialnymi  za usuwanie odpadów  oraz utrzymanie zieleni miejskiej. W spotkaniu uczestniczył Prezes OR PZD wraz z dyrektorem biura OZ PZD.

R.N

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.