Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada prezesów ROD z Zielonej Góry - 27.06.2018

21 czerwca br. odbyła się  narada prezesów ROD z Zielonej Góry, Wilkanowa i Droszkowa.  W spotkaniu uczestniczyli: członkowie OZ PZD oraz pracownicy biura.  pełnomocnik Prezydenta Miasta – Pan Zygmunt Stabrowski oraz kierownik biura Departamentu Prezydenta – dr Maria Wiśniewska.

Naradzie przewodniczył Prezes OZ PZD w Zielonej Górze- Pan Marian Pasiński

W programie spotkania ujęto następujące zagadnienia:

  • omówiono procedury otrzymania i rozliczenia dotacji celowej na inwestycje i remonty w ROD przyznanej przez Prezydenta Miasta- Pana Janusza Kubickiego. Przyjęto, iż kwota 300tyś. złotych zostanie rozdzielona pomiędzy ogrody, w których przyjęto zadania inwestycyjno remontowe w trakcie tegorocznych walnych zebrań. W sumie w ogrodach zielonogórskich działkowcy zdecydowali się zainwestować w infrastrukturę ponad 1 200 000zł. Dotacja jest więc poważnym wsparciem. Inicjatywa prezydenta Zielonej Góry cieszy się na tyle dużym zainteresowaniem, że w kilku ogrodach zaplanowano już nadzwyczajne walne zebrania w celu uchwalenia dodatkowych inwestycji, by skorzystać z dotacji.

poza tym,

  • zaprezentowano program budowy siedzib dla zarządów ROD oraz zapoznano z działaniami podjętymi w tej sprawie przez OZ i poszczególne ROD, Omówiono uchwały Jednostki Krajowej PZD dotyczące wsparcia tego przedsięwzięcia.
  • poinformowano o zamierzeniach dotyczących utworzenia przy biurze OZ PZD ośrodka finansowo – księgowego, który ma wesprzeć i ujednolicić prowadzenie księgowości w ROD.
  • przedstawiono zakres obowiązków spoczywających na wszystkich strukturach PZD w związku z wejściem w życie przepisów RODO.

Omówione zostały również sprawy związane z organizowaniem konkursów okręgowych „ROD rok 2018” i „Wzorowa działka 2018”, obchodów ogrodowych dni Działkowca oraz przypadających na ten rok 26 jubileuszy ogrodów.

 

  Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio