Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Narada szkoleniowa dla zarządów i księgowych radomskich ROD - 26.06.2018

W dniu 20 czerwca br. w Osiedlowym Klubie „Kwadrat” w Radomiu odbyła się narada szkoleniowa dla prezesów, członków ROD i księgowych z terenu działania Delegatury Rejonowej w Radomiu. Głównym tematem narady było obowiązujące od 25 maja 2018r. rozporządzenie UE dot. ochrony danych osobowych oraz II temat związany z budową siedzib dla zarządów ROD.

Spotkaniu przewodniczył Wiceprezes OM PZD Pan Jan Szczepanowski, który powitał referujących w/w tematy: pracowników biura okręgu oraz licznie zebranych przedstawicieli ROD. Referujący I temat P.mec. Łukasz Polak szczegółowo omówił zasady ochrony danych osobowych w Polskim Związku Działkowców w związku z wejściem w życie rozporządzenia UE. Zebrani zadawali pytania związane w tym tematem, na które otrzymali wyczerpujące wyjaśnienia. Rozdano wszystkim uczestnikom materiały pomocnicze. W dalszej części narady inspektor ds. inwestycji Pani Agnieszka Pieskow-Makowska przypomniała zebranym podstawowe informacje dotyczące prowadzenia inwestycji remontów w ROD w świetle obowiązujących w PZD przepisów.

W ostatniej części narady uczestniczyli przedstawiciele ROD, które nie posiadają siedzib dla zarządów.
Przeprowadzono rozmowy na temat możliwości realizacji budowy pomieszczeń /świetlic/w poszczególnych ogrodach służących min. na przechowywanie dokumentacji ogrodowej oraz wypracowania rozwiązania problemu na najbliższy czas. Na zakończenie Wiceprezes OM P. Jan Szczepanowski podziękował zebranym za uwagę i referującym z ramienia biura Okręgu.
 
 
Delegatura Rejonowa OZM PZD w Radomiu

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio