Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada szkoleniowa prezesów ROD w Delegaturze Rybnik - 20.06.2018

14 czerwca 2018 roku w Delegaturze Rejonowej PZD w Rybniku, odbyła się narada szkoleniowa prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Dyrektor biura Okręgu Śląskiego Pan Krzysztof Tekla omówił aktualną sytuację ochrony danych osobowych. Przekazał, iż  w związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku  dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Krajowa Rada PZD  podjęła uchwały dotyczące ww zagadnienia.  

Pan Krzysztof Tekla omówił następujące dokumenty:

- Uchwała nr 148/2018 Krajowej Rady z dnia 30.04.2018 roku w sprawie przyjęcia wyników analizy ryzyka w zakresie przetwarzania danych osobowych w PZD.

- Uchwała nr 149/2018 Krajowej Rady z dnia 30.04.2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w PZD.

- Uchwała nr 150/2018 Krajowej Rady z dnia 30.04.2018 roku w sprawie wprowadzenia „ Zasad ogólnych przetwarzania danych osobowych w jednostkach organizacyjnych w Polskim Związku Działkowców”.

- Uchwała nr 151/2018 Krajowej Rady z dnia 30.04.2018 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w jednostkach organizacyjnych w PZD”

- Uchwała nr 157/2018 Krajowej Rady z dnia 30.04.2018 roku w sprawie wdrożenia nowych rozwiązań dotyczących przetwarzania danych osobowych w PZD.

Wszystkie te dokumenty Okręgowy Zarząd Śląski w Katowicach przekazał Rodzinnym Ogrodom Działkowym wraz załącznikami. W swoim wystąpieniu Dyrektor biura wyjaśnił najważniejsze zmiany dotyczące przepisów danych osobowych, cele i zadania oraz obowiązki realizacji tego rozporządzenia przez Zarządy ROD. W Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest ogromna ilość informacji, które należy chronić.  Bardzo ważnym aspektem jest wyznaczenie koordynatora w ROD, jak również analiza tworzonych zbiorów.  Podczas dyskusji  uczestnicy byli zainteresowani problematyką prezentowaną na naradzie szkoleniowej, zadawali wiele pytań dotyczących poruszonej tematyki. Omówione zagadnienia pozwolą na łatwiejsze wprowadzanie zmienionych przepisów w życie i funkcjonowanie ROD.

Lucyna Cyrek

Przewodnicząca Delegatury Rejonowej

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio