Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

30-lecie ROD „Sasanka” w Lubieniu Kujawskim - 20.06.2018

10 czerwca 2018 roku w upalne, niedzielne południe rozpoczęły się Mszą Świętą Koncelebrowaną w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa obchody 30-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Sasanka” w Lubieniu Kujawskim. Podniosła i uroczysta msza święta miała bardzo wyjątkowy charakter i prawie w całości poświęcona działkowcom i Stowarzyszeniu Ogrodowemu Polski Związek Działkowców. Po mszy działkowcy i zaproszeni goście przemaszerowali ulicami miasta kierując się do ROD „Sasanka”, gdzie zaplanowane były główne uroczystości.

Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru na teren rod, po czym odśpiewano hymn państwowy oraz hymn PZD. Przywitania działkowców i gości dokonał prezes zarządu rod – p. Franciszek Przybylski, który przewodzi zarządowi tego ogrodu od jego utworzenia, będąc jego współzałożycielem. Wśród zaproszonych gości znalazły się następujące osoby:

 1. Piotr Gadzikowski – prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD i zarazem członek Krajowego Zarządu PZD;
 2. Marek Wiliński – burmistrz Lubienia Kujawskiego;
 3. Janusz Pączkowski – przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Toruniu;
 4. Zygmunt Wienowiecki – przewodniczący Rady powiatu włocławskiego;
 5. Mirosław Piechocki – członek OZ PZD;
 6. Marek Małachowski – przewodniczy Rady Miasta Lubienia Kujawskiego;
 7. Stefan Bronowski – członek OR PZD;
 8. Ks. Dariusz Sieczkowski – proboszcz parafii NSPJ w Lubieniu Kujawskim;
 9. Ks. Mariusz Danielewski – wikariusz parafii NSPJ w Lubieniu Kujawskim;
 10. Elżbieta Wojciechowska – radna Rady Miasta
 11. Adam Maciejewski – radny Rady Miasta
 12. Mieczysław Giętka – radny rady Miasta

Po przywitaniu i zaprezentowaniu zaproszonych gości prezes rod poprosił p. Mujka – wiceprezesa rod o zapoznanie gości z historią powstania i funkcjonowania ROD „Sasanka”.  Następnie p. Franciszek Przybylski poprosił wszystkich o powstanie i minutę ciszy odczytując uprzednio nazwiska zmarłych działkowców. Po uczczeniu pamięci działkowców, prezes rod odczytał uchwałę zarządu ogrodu o wyróżnieniu działkowców „Brązową Odznaką Zasłużonego Działkowca”. Aktu uhonorowania dokonał prezes zarządu rod wraz ze swoim wiceprezesem. Kolejnym miłym akcentem było uhonorowanie wybitnych działkowców srebrną i złotą Odznaką Zasłużonego Działkowca, te odznaczenia nadane kolejno przez Okręgowy Zarząd Toruńsko – Włocławski PZD oraz Krajowy Zarząd PZD, aktu uhonorowania poszczególnych działkowców dokonał prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD.

Prezes Okręgu, reprezentując władze krajowe PZD dokonał uhonorowania Burmistrza Lubienia Kujawskiego – p. Marka Wilińskiego najwyższym odznaczeniem Związkowym jakim jest Odznaka Za Zasługi dla PZD. W tym miejscu należy powiedzieć, że pan burmistrz jest wysoce przychylny działkowcom i udziela szeroko pojętej pomocy, począwszy od merytorycznej przez finansową a skończywszy na udzielaniu pomocy pracowników fizycznych przy cięższych robotach.

Pierwszą osobą, która zabrała głos z zaproszonych gości był p. Piotr Gadzikowski, który wyraził słowa podziękowania za zaproszenie na tak wspaniały jubileusz ogrodu, przekazując zaraz słowa pozdrowień i życzeń od Prezesa PZD – p. Eugeniusza Kondrackiego. Po tych słowach prezes Okręgu działając w imieniu Prezesa PZD przekazał na ręce p. Franciszka Przybylskiego puchar ufundowany przez Prezesa PZD wraz z jubileuszowym dyplomem oraz upominkami i gadżetami związkowymi. Także Okręg Toruńsko-Włocławski PZD ufundował puchar okolicznościowy i dyplom. Prezes Okręgu wyraził przy okazji swojego wystąpienia szczere wyrazy uznania dla pana burmistrza za tak nieocenioną pomoc dla działkowców Lubienia Kujawskiego. Następna osobą, która zabrała głos był właśnie pan burmistrz, wyraził wyrazy podziękowania i słowa zaskoczenia otrzymaniem tak zaszczytnego wyróżnienia jakim jest odznaka „Za Zasługi dla PZD”. W dowód tego, że otrzymane wyróżnienie nie było bezpodstawne należy zwrócić uwagę, iż pan burmistrz na ręce prezesa rod przekazał czek na kwotę 2.500,00 zł. by ogród zakupił dowolny sprzęt lub materiały, jako prezent z okazji Jubileuszu 30-lecia. Natomiast proboszcz tutejszej parafii przekazał pisemne gratulacje dla zarządu i działkowców od JE bp. Wiesława Meringa.

Niezwykle miłym akcentem było podziękowanie działkowców ogrodu skierowane do p. Genowefy Pryby. Pani Genowefa ukończyła 91 lat i stan zdrowia nie pozwala by nadal uprawiała działkę ale nadal żywo zainteresowana jest życiem ogrodu i wszystkim co wiąże się z ideą ogrodnictwa działkowego, słowa te miały odzwierciedlenie w liście otwartym do działkowców, który odczytała otrzymując w zamian burzę oklasków.

Po zakończeniu części oficjalnej przygotowany był domowy obiad z bogatym wyborem ciast. Było również coś dla duszy. Swój repertuar zaprezentował Zespół Wokalny „Harmonia”. Była biesiada, tańce, dyskusje i moc wspomnień a wszystko to w nadzwyczajnej rodzinnej atmosferze.

 

 

Tekst: Maria Przybylska

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio