Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie dla nowych działkowców w ROD "Chemik" w Żorach - 19.06.2018

Dnia 08.06.2018 r. odbyło się szkolenie dla nowych działkowców , którzy w tym roku nabyli prawo do działki na terenie Domu Działkowca ROD „ Chemik” w Żorach. Szkolenie zorganizowane było dla działkowców z rejonu Żor i Suszca.

W szkoleniu uczestniczyły 34 osoby.

Zakres wiadomości podzielony był na bloki tematyczne, które prowadzone były przez:

Panią Lucynę Cyrek – Przewodniczącą Delegatury w Rybniku,

Pana Józefa Tomasa – kierownika szkolenia w Delegaturze Rybnik

Pana Piotra Nabrdolika instruktora krajowego SSI

W szkoleniu główny nacisk położono na prawo obowiązujące w rodzinnych ogrodach działkowych tj. Ustawę o ROD z dnia 13.12.2013 r., Statut PZD i Regulamin ROD. Omówiono m.in. zasady zawierania umów dzierżawy działkowej, przenoszenia prawa do działki, rodzaje i kompetencje organów PZD. Zapoznano działkowców z zasadami wycinki drzew i krzewów oraz podano niezbędne, czysto formalne  czynności obowiązujących w tym temacie. Przedstawiono także dorobek Polskiego Związku Działkowców. Wspomniano o nowym prawie wodnym obowiązującym od 01.01.2018 r.

Omówiono prawa i obowiązki działkowca, zasady zagospodarowania działki a także zasady zagospodarowania ROD. Na konkretnych przykładach zebrani mogli dowiedzieć się o konsekwencjach nie stosowania się do  Regulaminu ROD. Podkreślono o  zakazie zamieszkiwania w ogrodach i budowie altan ponadnormatywnych na działkach. Zapoznano z podstawą sadownictwa, warzywnictwa, nawożenia i ochrony roślin. 

Piotr Nabrdolik, który posiada ogromną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, przeprowadził pokaz cięcia jabłoni.

Uczestnicy byli zainteresowani problematyką prezentowaną na szkoleniu, zadawali wiele pytań dotyczących tematyki poruszonej na szkoleniu oraz cięcia drzew.

Irena Fijałkowska prezes Zarządu ROD „ Chemik” w Żorach

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.