Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie Prezesów ROD z Prezydentem Piły. - 15.06.2018

11 czerwca 2018 r. w Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Gwda” w Pile odbyło się spotkanie Prezesów Zarządów ROD miasta Piły z Prezydentem Miasta Piły – dr Piotrem Głowskim, Zastępcą Prezydenta – Krzysztofem Szewcem, Dyrektorem Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej – Jerzym Macem oraz Komendantem Straży Miejskiej w Pile – Wojciechem Noskiem. Spotkaniu przewodniczył Prezes Okręgu Pilskiego PZD – Marian Praczyk.
Spotkanie było poświęcone tematom, które zgłoszono podczas walnych zebrań sprawozdawczych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Miasta Piły, a wobec których działkowcy i Zarządy ROD oczekują pomocy i wsparcia od władz samorządowych i Prezydenta Miasta.

Na spotkaniu poruszono miedzy innymi tematy czyszczenia rowów melioracyjnych, biegnących miedzy ogrodami przy ulicy Paderewskiego, zgłoszono problemy związane z dzikimi zwierzętami (sarny, bobry), których działalność powoduje szkody na działkach, wnioskowano o naprawę ul. Paderewskiego oraz wycięcie odrostów przy lipach znajdujących się przy tej ulicy. Poruszono również problem śmieci przy ul. Paderewskiego.
Prezydent zobowiązał się udzielić pomocy w rozwiązaniu większości problemów. Poinformował Prezesów Zarządów ROD że wiele spraw można sprawniej zrealizować zgłaszając te problemy bezpośrednio w Zarządzie Dróg i Zieleni Miejskiej w Pile i do Komendanta Straży Miejskiej w Pile.

Iga Dmitroca

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.