Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Narada szkoleniowa prezesów ROD w Płocku - 14.06.2018

09 czerwca w ogrodowej świetlicy ROD im. T. Kościuszki w Płocku odbyła się narada szkoleniowa Prezesów Zarządów ROD z terenu działania płockiej delegatury rejonowej. Głównymi tematami spotkania było podsumowanie Walnych Zebrań Sprawozdawczych oraz unijne rozporządzenie dotyczące danych osobowych tzw. RODO.

Pierwszą cześć spotkania omówił przewodniczący płockiej delegatury Marcin Werner, który nieustannie podkreślał jak ważną rolę pełnią walne zebrania jako najwyższy organ w ogrodzie. „Przecież te zebrania podejmuje najważniejsze decyzje dla funkcjonowania i przyszłości każdego ogrodu. Dlatego też corocznie muszą być one  przygotowywane i przeprowadzane rzetelnie, zgodnie z przepisami Związku” – podkreślał Marcin Werner. Omawiając zebrania w ogrodach skupił się początkowo na frekwencji członków PZD. „Nie jest ona porywająca.

Musimy pochylić się nad tym tematem i poszukać innych rozwiązań, które wpłyną na poprawę obecności na walnych zebraniach osób mających prawo głosowania” – tłumaczył przewodniczący. Wśród wiodących tematów poruszanych na zebraniach był problem odpadów komunalnych w ROD oraz zadania inwestycyjne związane z elektryfikacją ogrodów. Innymi tematami, które poruszali działkowcy był projekt tzw. specustawy mieszkaniowej i nowe Prawo wodne. Widać, działkowcy nie przeszli obojętnie wobec tematów, którymi zajmował się Polski Związek Działkowców. Omówiono również minimalne błędy, które zdaniem obsługujących walne zebrania, pojawiły się w niektórych ogrodach.

Drugi temat spotkania czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych w ROD szczegółowo omówił mecenas Łukasz Polak – radca prawny OZM PZD. W swoim wystąpieniu wyjaśnił najważniejsze zmiany dotyczące przepisów danych osobowych, cele i zadania oraz obowiązki realizacji tego rozporządzenia przez Zarządy ROD. Nieocenioną pomocą były załączniki (dotyczące RODO) zawarte w Biuletynie Informacyjnym Krajowego Zarządu PZD. Dzięki ich omówieniom Prezesi ROD zrozumieli powagę tematu, zaś poznane załączniki pozwolą na łatwiejsze wprowadzanie zmienionych przepisów w życie i funkcjonowanie ROD.

Na zakończenie przewodniczący Marcin Werner krótko podsumował skorzystanie z dotacji Gminy Miasta Płock na zadania celu publicznego związanego z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, położonych na terenie Miasta Płocka, poprzez złożenie stosownych wniosków w tej sprawie. W sumie do Urzędu Miasta wpłynęło 11 wniosków na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących elektryfikację i budowę bądź remont domów działkowca. Czekamy na dalsze rozstrzygnięcia, które niebawem zostaną podane do wiadomości ogrodom.

Marcin Werner podziękował mecenasowi Łukaszowi Polakowi za ogrom wiedzy przekazanej na spotkaniu, a Prezesom ROD za obecność. Spotkanie rzeczowe, konkretne i bardzo pouczające w każdym poruszonym temacie. Z pewnością poznane treści będą przydatne w codziennym funkcjonowaniu ogrodów.

 

Karolina Stawicka
Kierownik Biura
Delegatury Rejonowej OM PZD w Płocku


Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio