Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Kolegium Prezesów 11 ROD rejonu Bydgoszcz - Wschód - 13.06.2018

Dnia 6 czerwca 2018r. w Domu Działkowca ROD „Storczyk” odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów 11 ROD rejonu Bydgoszcz - Wschód. Wzięli w nim udział prezesi ROD im.: M. Skłodowskiej-Curie, Flaming, Gajówka, Kauczuk, Makrum, Malinka, Malwa, Pod Brzozą, Storczyk, Swoboda i Leona Wyczółkowskiego.

Obrady otworzył Przewodniczący Kolegium Józef CHODENIONEK, który serdecznie przywitał Panią Prezes OZ PZD Barbarę KOKOT i Dyrektora Biura Pana Piotra MATERNOWSKIEGO z Okręgu PZD Bydgoszcz oraz przybyłych Prezesów Zarządów ROD.

 

 

Następnie Sekretarz Kolegium Prezesów Pani Jadwiga WINCONEK, przedstawiła plan przebiegu posiedzenia Kolegium, który został przyjęty jednogłośnie.

Główną tematyką posiedzenia były: sprawy bieżące w PZD, podsumowanie zebrań sprawozdawczych na naszym terenie, wprowadzenie RODO oraz sprawy nurtujące społeczności ogrodowe na terenie ROD- ów Bydgoszcz Wschód.

Jako pierwsza głos zabrała Pani Barbara KOKOT - Prezes Okręgu Bydgoszcz omawiając najważniejsze sprawy jakie są teraz rozpatrywane na szczeblu KR PZD
i naszego Okręgu, bezpieczeństwa w ROD, zmiana regulaminu i w związku z tym przyjmowane są uwagi do 15 czerwca b.r.

 

                                                                                

Następnie podsumowała zebrania sprawozdawcze w ROD na podstawie sprawozdań z ROD oraz notatek sporządzonych przez obsługujących z ramienia Okręgu Bydgoszcz. Według oceny Pani Prezes OZ PZD nie stwierdzono poważnych naruszeń organizacyjnych i merytorycznych w obsługiwanych przez OZ PZD w ROD rejonu Bydgoszcz-Wschód.

Następnie głos zabrał Pan Piotr MATERNOWSKI - Dyrektor Biura Okręgu Bydgoszcz PZD. Obszernie omówił sprawę wprowadzenia RODO w rodzinnych ogrodach działkowych i całym PZD. Przybliżył na czym polega ta cała operacja i kto odpowiada za ochronę danych osobowych w ROD. Zaproponował, aby przed szkoleniem organizowanym przez OZ PZD dla Prezesów ROD, które odbędzie się  w dniu 19 czerwca br. zapoznać się z szczegółowo z treścią biuletynu informacyjnego PZD „Przewodnik po RODO”.

Następnie głos zabrał Pan Prezes ROD „Makrum” Pan Wiesław LOSSY, który poruszył sprawę wywozu odpadów ciekłych z ROD. Przekazał, że w ostatnim okresie czasu w jego ogrodzie Straż Miejska przeprowadziła kontrolę udokumentowania wywozu szamb z działek. Kilku działkowców otrzymało mandaty.

 

W związku z powyższym Zarząd ROD Makrum w dniu 9 czerwca b.r. o godzinie 14.00 organizuje zebranie całego ogrodu działkowego z udziałem przedstawicieli Straży Miejskiej, na które zaprosił również wszystkich prezesów z Kolegium w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i wywozu odpadów komunalnych.

Pani Prezes  ROD „Malinka” Pani Aleksandra SZURKOWSKA  przedstawiła   problem w ogrodzie jakim jest parkowanie samochodów na alejkach. Zamierza zwołać w tym celu również zebranie działkowców, aby go rozwiązać.

Prezes ROD im. Leona Wyczółkowskiego Pani Jadwiga WINCONEK  podziękowała za pomoc w zorganizowaniu kwiatów na warsztaty tworzenia kompozycji kwiatowych  dla Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w czasie Europejskiej Nocy Muzeów.
Z Kolegium  Prezesów rejonu Bydgoszcz – Wschód oprócz ROD im. „Leona Wyczółkowskiego” w akcję włączyły się ROD „Makrum” i ROD „Pod Brzozą”.

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Wyk. J.W.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio