Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XIII posiedzenie Okręgowej Rady Łódzkiej PZD. - 13.06.2018

W dniu 4 czerwca 2018r. odbyło się XIII posiedzenie Okręgowej Rady Łódzkiej PZD w Łodzi z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. W porządku obrad znalazły się takie tematy jak omówienie problemu dotyczącego bezpieczeństwa w rodzinnych ogrodach działkowych, zapewnienie sprawnego wdrożenia i stosowania nowych obowiązujących od 25 maja br. przepisów o ochronie danych osobowych

W tej sprawie Okręgowa Rada podjęła kierunki działania podejmując uchwałę nr 4 /XIII/2018r. Przedstawiono szereg działań zmierzających do budowy obiektów budowlanych na terenach ogrodów działkowych, które nie posiadają żadnych własnych budynków, a które byłyby wykorzystane dla potrzeb Zarządów ROD i działkowców. W porządku obrad znalazło się miejsce na omówienie tegorocznej kampanii walnych zebrań sprawozdawczych oraz znaczenia prawidłowego stosowania przepisów związkowych w działalności ogrodów i organów PZD. Główna Księgowa Okręgu szczegółowo omówiła zbiorcze zestawienie sprawozdań finansowych ROD za rok 2017 oraz preliminarzy finansowych na rok 2018. Następnie Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła przeprowadzone przez OKR PZD wyniki badania zbiorczego zestawienia powyższych sprawozdań i oceny zbiorczego zestawienia preliminarzy. Okręgowa Rada przyjęła także, jak co roku, zbiorcze zestawienie sprawozdań finansowych ROD za rok 2017 oraz preliminarzy finansowych na 2018 rok. 

Na zakończenie uczestnicy posiedzenia zostali także poinformowani o działających na terenie Okręgu Kolegiach Prezesów – tych funkcjonujących już od dawna, jak i nowopowstałych, które działają dla dobra społeczności działkowej w poszczególnych powiatach, głównie w zakresie współpracy z samorządem lokalnym. Następnie poruszono kwestię proponowanych zmian w Regulaminie ROD, których konieczność zachodzi w związku z nowelizacją Statutu Polskiego Związku Działkowców.   

AP

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio