Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XII posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Krakowie - 11.06.2018

W dniu 30.05.2018 roku w siedzibie Okręgu Małopolskiego w Krakowie odbyło się XII plenarne posiedzenie Okręgowej Rady PZD. Posiedzenie zostało otwarte przez I Wiceprezes Okręgu Małopolskiego PZD Panią Zofię Mierniczek. Na wniosek Pani Zofii Mierniczek zebrani uczcili minuta ciszy pamięć zmarłego Eugeniusz Wierzbickiego Sekretarza Okręgu Małopolskiego PZD.  
Prowadząca posiedzenie Pani Zofia Mierniczek poinformowała zebranych o tym, że w dniu 29 maja 2018 r. Pani Ewa Błachut złożyła rezygnację z funkcji Prezesa Okręgu Małopolskiego PZD. Pani Ewa Błachut podziękowała za wieloletnią, owocną współpracę członkom Okręgowej Rady Małopolskiej PZD i przedstawiła powód swojej rezygnacji jakim jest stan zdrowia.
Następnie dokonano wyboru nowego Prezesa Okręgu Małopolskiego, którym została Pani Zofia Mierniczek oraz I Wiceprezesa, którym wybrano Panią Janinę Oramus. Dokonano również wyboru nowego Sekretarza Okręgu Małopolskiego, którym wybrana została Pani Grażyna Grzybowska.
Obrady w dużej mierze poświęcone zostały przyjęciu zbiorczego sprawozdania finansowego za 2017 rok, Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie.
Następnie I Zastępca Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Ewa Sugier dokonała oceny sprawozdania finansowego ROD za rok 2017, stwierdzając ze zostało ono wykonane w sposób rzetelny i prawidłowy.
W kolejnej części plenum pracownicy merytoryczni biura Okręgu Małopolskiego w Krakowie omówili sprawy związane z bieżącą działalnością Okręgu i Ustawą Prawo Wodne oraz Budową siedzib dla Zarządów ROD, podsumowaniem walnych zebrań, bezpieczeństwem w ogrodach oraz powołaniem Ośrodka Finansowo- Księgowego w Krakowie.
Po dyskusji Okręgowa Rada przyjęła 8 uchwał.

Opracowała:
Kierownik Biura OM PZD
w Krakowie
Karolina Baczewska

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio