Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

XI zebranie Okręgowej Rady Podlaskiej PZD - 12.06.2018

W dniu 30 maja 2018 r. odbyło się XI w kadencji zebranie Okręgowej Rady Podlaskiej PZD. Omówiona została aktualna sytuacja Związku oraz najważniejsze zadania, którymi zajmuje się Okręg, m.in. wdrażanie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, rozpowszechnianie i wdrażanie programu komputerowego DGCS, realizacja Otwartego Programu Rozwoju ROD, programu budowy siedzib zarządów ROD, realizacja Uchwały nr 73/2018 Prawo Wodne, ocena Walnych Zebrań, ocena dotychczasowej pracy kolegiów prezesów, roszczenia do gruntów, likwidacja części ROD, sposoby pozyskiwania środków na inwestycje w ROD, informacja o konkurach okręgowych. Ponadto przyjęto zbiorcze sprawozdanie finansowe z ROD za 2017 r. oraz  zbiorczy preliminarz z ROD na 2018 r. W imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej pozytywną ocenę zbiorczego bilansu i preliminarza przedstawił przewodniczący Bogdan Wiktorko.
W zebraniu wzięła udział Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku – inspektor Aneta Bogut, która przedstawiła temat bezpieczeństwa w ROD. Zadeklarowała wzmożone patrole w ogrodach, które są szczególnie narażone na akty wandalizmu, apelując do zarządów ROD i działkowców o zgłaszanie tego typu zdarzeń i ścisłą współpracę z miejscowymi komisariatami Policji.

 

GO

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio