Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narady z Prezesami Zarządów ROD w Szczecinie - 07.06.2018

W dniach 4 - 5 czerwca Okręg PZD w Szczecinie przeprowadził cykl czterech narad z Prezesami Zarządów ROD. Głównym tematem narady na który poświęcono najwięcej uwagi, było zapoznanie Prezesów Zarządów ROD z wprowadzonym w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  dotyczącym ochrony danych osobowych. 

Z ramienia Okręgu narady przeprowadził Dyrektor Biura Tomasz Olkuski oraz Radca Prawny Michał Tera.

Na naradach szczegółowo zostały omówione ogólne zasady przetwarzania danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD oraz opracowane przez Krajowy Zarząd materiały oraz załączniki do realizacji zadań na szczeblu ROD opublikowane w biuletynie nr 7/2018. 

Kolejnym ważnym tematem omówionym podczas narady była problematyka związana z budową siedzib dla zarządów ROD, która ściśle powiązana jest z właściwą ochroną danych osobowych. 

Pozostałe ważne tematy, które zostały zaprezentowane na naradzie, to realizacja programu Rozwoju ROD, sprawa poprawy bezpieczeństwa w Rodzinnych Ogrodach Działkowych  i zadania z tym związane.

Ponadto krótko omówiono tematykę dotyczącą szkolenia nowych działkowców, przyznawanie odznaczeń i inne sprawy dotyczące bieżącej działalności ogrodów.

T.O.  

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio